De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Samen leren spelen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samen leren spelen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Uit observaties blijkt dat er in mijn praktijk kinderen zijn met een vertraagde spelontwikkeling, zij blijven hangen in de fase van simpel manipuleren met het materiaal. Gezien het belang van spel voor de ontwikkeling van kinderen ben ik tijdens dit actieonderzoek spelbegeleiding gaan inzetten om kinderen te gaan begeleiden bij hun spel. Om te onderzoeken wat het effect van het geven van spelbegeleiding is heb ik de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: Wat is het effect van het geven van spelbegeleiding door mij als leerkracht groep 1-2 aan kinderen met een vertraagde spelontwikkeling? Om tot een antwoord op deze vraag te komen zijn deelvragen opgesteld. Deze worden door literatuuronderzoek en onderzoeksmethoden beantwoord. Er zijn interviews afgenomen bij de betrokken kinderen en hun ouders hebben vragenlijsten ingevuld om het spelgedrag aan het begin van het onderzoek in kaart te brengen. Daarnaast is de algemene observatiewijzer voor spel ingevuld door drie observanten. Aan de hand van deze gegevens is een plan van aanpak opgesteld voor de twee kinderen. Na vijf speelsessies waarin verschillende vormen van spelbegeleiding zijn uitgevoerd is de algemene observatiewijzer voor spel voor de tweede keer ingevuld door dezelfde drie observanten. Middels data-analyse is de voortgang van de spelontwikkeling bekeken. Geconcludeerd mag worden dat het inzetten van de vijf interventies heeft geleid tot een positief resultaat op de spelontwikkeling van de deelnemende kinderen

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingMaster Special Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
PartnerFontys Hogescholen
Jaar2014
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk