De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Bedrijven

De HBO Kennisbank biedt toegang tot onderzoeksresultaten en afstudeerwerken van hogescholen en dient daardoor als belangrijke inspiratiebron voor het onderwijs, het beroeps- en bedrijfsleven en de maatschappij in bredere zin.

Bijdragen vanuit de beroepspraktijk

De beroepspraktijk kan een belangrijke bijdrage leveren aan het toegankelijk maken van onderzoeksresultaten door toestemming te verlenen om resultaten van stages of studentenonderzoek te publiceren op de HBO Kennisbank. Indien nodig kunnen de resultaten geanonimiseerd worden. U kunt hierover afspraken maken met de studiebegeleider of de student die bij u stage loopt of onderzoek doet.

Meer informatie

Voor meer informatie over de inzet van de HBO Kennisbank in het bedrijfsleven kunt u contact opnemen met de contactpersoon van de hogeschool. Op de website van de Kamer van Koophandel leest u meer over ondernemen met hogescholen.

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk