De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Hogescholen

HBO Kennisbank biedt toegang tot scripties en praktijkgericht onderzoek van hogescholen en maakt deze beschikbaar voor hergebruik. Hiermee vergemakkelijkt en stimuleert HBO Kennisbank de uitwisseling van kennis tussen onderzoek, onderwijs, het bedrijfs- en beroepsleven en de maatschappij.

De deelnemende hogescholen, SURF en het Samenwerkingsverband Hogeschool Bibliotheken werken samen om de resultaten, van met publieke middelen gefinancierd onderzoek, vrij beschikbaar te stellen op HBO Kennisbank.

Deelname aan de HBO Kennisbank

Om deel te nemen aan de HBO Kennisbank heeft de hogeschool een repository nodig. Een repository is een digitale database die volgens internationele open standaarden is ingericht. Hogescholen kunnen gebruik maken van de repositorydienst SURFsharekit, maar ze kunnen ook zelf een repository inrichten of gebruik maken van repositories van universiteiten.

Voor meer informatie over deelname aan de HBO Kennisbank en SURFsharekit kunt u contact opnemen met SURF.

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk