De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een veranderingsproces in de kleuterbouw

het ontwikkelen van een systeem van registratie, voor observatie en beredeneerd aanbod

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Een veranderingsproces in de kleuterbouw

het ontwikkelen van een systeem van registratie, voor observatie en beredeneerd aanbod

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Naar aanleiding van een gebrek aan een goed werkend volg-/registratiesysteem in de kleuterbouw en het inspectierapport van 2009, waarin dat punt is opgenomen, heb ik onderzocht hoe wij met de kleuterbouw een registratiesysteem kunnen ontwikkelen. Daarbij gaat het enerzijds om wat het registratiesysteem moet inhouden en wanneer het bij ons onderwijsconcept en visie past. Anderzijds gaat het om hoe wij met de kleuterbouw kunnen veranderen en dit registratiesysteem kunnen ontwikkelen, gebruiken en borgen. Om dit te onderzoeken ben ik nagegaan wat wij in de praktijk op dit gebied al (goed) doen en wat wij nog kunnen verbeteren of veranderen, wat de nationale en internationale ontwikkelingen voor ons/de School op dit gebied meebrengen en wat ik hiervoor verder nog moest onderzoeken. Het vervolgonderzoek bestaat uit het nagaan wat twee andere gelijksoortige scholen op dit gebied doen, wat wij sinds we met reteaming zijn begonnen hebben gedaan en wat de uitkomsten daarvan zijn, wat de verandercapaciteit van ons kleuterbouwteam is en hoe de kleuterbouwleerkrachten de verandering zelf ervaren. Ik ben hierbij uitgegaan van de oplossingsgerichte manier van denken: wat doen wij (al) goed, wat kan beter en hoe ga ik dat aanpakken (het volgende stapje)? Zowel ten aanzien van wat wij moeten veranderen als hoe wij dat gaan doen, heb ik vervolgens op basis van de data die uit mijn onderzoek zijn voortgekomen, een aantal conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. Hieruit volgt onder andere dat wij ervoor moeten zorgen dat wij met een dag- en themaplanning blijven werken, dat wij samen blijven leren en werken (vooruit- en terugkijken), dat de implementatie van het sociaal-emotioneel volgsysteem Zien! goed verloopt, dat wij in de kleuterbouw zelf een praktische observatie-/registratielijst ontwikkelen en in gebruik nemen, die in overeenstemming is met de huidige kerndoelen en referentieniveaus, dat wij alles binnen het registratiesysteem op elkaar afstemmen en dat wij het nieuwe systeem zullen borgen. Het schrijven van het onderzoeksverslag kostte veel tijd; het liep dan ook samen met het uitproberen, ontwikkelen en evalueren van onderdelen van het registratiesysteem. Nu zullen wij kleuterbouwleerkrachten de ingeslagen weg gezamenlijk moeten blijven volgen om zo het door ons gestelde einddoel, een effectief en efficiënt werkend registratiesysteem in de kleuterbouw op basis waarvan wij kunnen observeren en ons aanbod beredeneren, te behalen

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2012
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk