De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Strijd over mobiliteit

de onderliggende waarden in onze opvattingen over reizen, verkeer en openbaar vervoer

Rechten:

Strijd over mobiliteit

de onderliggende waarden in onze opvattingen over reizen, verkeer en openbaar vervoer

Rechten:

Samenvatting

Over mobiliteit wordt in onze samenleving heel verschillend gedacht. Waar sommigen vurige
pleitbezorgers zijn van de fiets of het openbaar vervoer voor een duurzame mobiliteit, zijn anderen
verknocht aan hun auto. Decennia aan onderzoek en zorgvuldige beleidsvoorbereiding hebben deze
verschillen niet weg kunnen nemen, noch kunnen overbruggen. Elk voorstel voor herinrichting van
parkeerplaatsen in een buurt of over tariefswijziging in het openbaar vervoer kan steevast rekenen op
een fel maatschappelijk debat. Voor de technisch geschoolde verkeerskundige die projectvoorstellen
netjes modelmatig doorgerekend heeft, komt de felheid van reacties vaak rauw op het dak vallen en
is het moeilijk te anticiperen op dit debat.

Deze strijd over mobiliteit heeft te maken met een grote variëteit aan opvattingen over reizen,
verkeer en openbaar vervoer en de scherpe tegenstellingen in die opvattingen. Waar komen die
fundamenteel verschillende opvattingen over mobiliteit vandaan? Een goed begrip van opvattingen
wordt verkregen door op zoek te gaan naar achterliggende waarden. Opvattingen over mobiliteit
zijn nooit waardenvrij en daarom het is belangrijk om deze achterliggende waarden te expliciteren.
Waar opvattingen, standpunten en argumenten in een schier eindeloze variatie voorkomen, zijn
onderliggende waarden beperkter in aantal en minder veranderlijk. Een overzicht van de waarden
maakt de pluriformiteit in het denken over mobiliteit makkelijker te herkennen en beter hanteerbaar
bij afwegingen.

In dit onderzoek wordt een overzicht gegeven van de variëteit aan opvattingen over mobiliteit en
de achttien waarden die daaraan ten grondslag liggen. Deze waarden zijn overzichtelijk in beeld
gebracht en op basis van hun onderlinge verbondenheid geordend op de Waardenkaart Mobiliteit.
Deze waardenkaart kan als analyse-instrument gebruikt worden om de complexe maatschappelijke
omgeving en het politieke-bestuurlijk speelveld rond mobiliteit inhoudelijk in beeld te brengen.
In deze onderzoekspublicatie laten we zien hoe we tot deze waardenkaart zijn gekomen en geven
we een toelichting op de fundamenteel verschillende voorkeuren die mensen hebben als het
gaat om de manier waarop zij zich verplaatsen. Veel zal herkenbaar zijn voor de goed ingevoerde
professional, maar een aantal verrassende invalshoeken laat zien waar de blinde vlek zit van menige
mobiliteitsdeskundige. Voor een effectieve inzet van deskundigheid en een goede beleidsvoorbereiding
is het erkennen van andermans en van de eigen normatieve uitgangspunten een onmisbaar startpunt.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingDomein Techniek
LectoraatArea Development
Datum2016-06-01
TypeRapport
ISBN978-90-77901-80-9
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk