De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een tweede tramlijn naar De Uithof

krachtenveldanalyse

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Een tweede tramlijn naar De Uithof

krachtenveldanalyse

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Ondanks de economische crisis presteert de Utrechtse regio nog altijd goed. Binnen de groei speelt De Uithof een belangrijke rol. Op De Uithof wordt volop gebouwd en zijn er veel ontwikkelingen met betrekking tot de openbare ruimte en de bereikbaarheid. Veel bedrijven komen af op de sterke groei en de vele kennisinstellingen van De Uithof. Deze groei heeft ook gevolgen voor de ruimtelijke ontwikkelingen rond De Uithof.

In totaal reizen er 65.000 mensen van en naar De Uithof Het grootste gedeelte hiervan zijn studenten, 45.000, de over 20.000 zijn werknemers. De grootste hoeveelheid van de mensen komen uit de regio Utrecht. Het gebied kan de grote hoeveelheid auto’s, fietsers en bussen niet meer verwerken waardoor er in de spits files ontstaan, de bussen overvol zijn en fietsers in grote groepen rijden. Door de aanleg van de Uithoflijn wordt het grootste problemen opgelost, namelijk de overvolle buslijn 12. Toch zal met de verwachte groei op De Uithof de Uithoflijn rond 2025 vol zijn en moet er worden gekeken naar alternatieve mogelijkheden om de OV- problemen aan te pakken. Deze wordt gezocht in een tramlijn over de binnenstadas. Dit heeft grote gevolgen voor de gebieden rondom en in de gemeente Utrecht . De binnenstadsas is nu een drukke OV-as waar veel regiobussen gebruik van maken, waaronder veel bussen uit Zeist. Door het vertrammen van deze HOV-baan kunnen deze bussen geen gebruik meer maken van deze route richting Utrecht Centraal. Het is daarom goed om van te voren in beeld te hebben wie de belanghebbenden zijn in het gebied en hoe zij aan kijken tegen de komst van de tram. In dit onderzoek wordt voornamelijk gekeken naar de bedrijven en instellingen in Rijnsweerd, De Uithof en Zeist.
- Rijnsweerd
Rijnsweerd is een groot kantorenpark in het oosten van Utrecht. Het is goed bereikbaar, vanaf de A27 en A28 en met buslijn 11 van Utrecht Centraal. Rijnsweerd heeft al tijden problemen met onvoldoende parkeerplaatsen en leegstand in het gebied.
- De Uithof
De Uithof bied ruimte aan de universiteit, hogeschool, het universitair medisch centrum en daaraan gekoppelde onderzoeksbedrijven. Door het snelle groeien van De Uithof kan het de vele verkeer-, fiets- en OV-bewegingen niet meer verwerken.
- Zeist
Zeist is een groene gemeente met een historische kern en een goede bereikbaarheid met de auto. De gemeente heeft nu een rechtstreekse verbinding met Utrecht Centraal over de Utrechtseweg. Zeist heeft geen grote OV-problemen, maar de ontwikkelingen op De Uithof hebben wel veel invloed op de bereikbaarheid van Zeist.

Aan de hand van een krachtenveldanalyse is een beeld geschetst van de betrokken partijen en hoe zij aan kijken tegen de komst van een tweede tramlijn.
- Rijnsweerd; zijn zeer positief over de komst van een tweede tram. Rijnsweerd hoopt door de komst van een tram in te spelen op huidige problemen.
- De Uithofpartijen; binnen de partijen verschilt de mening van het nut van een tweede tramlijn. Over het algemeen zijn ze positief, maar hun grootste probleem, na de komst van de Uithoflijn, is het autoverkeer.
- Zeist; Zeist is negatief over de tram. Ze zijn bang dat de bereikbaarheid van Zeist richting Utrecht Centraal en de Utrechtse binnenstad achteruit gaat.

Alle partijen kijken verschillend aan tegen de komst van een tweede tramlijn. Dit komt mede doordat het drie gebieden zijn met hun eigen ontwikkelingen en problemen. Om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren voor een tweede tramlijn moeten de verschillende partijen en instellingen samen komen om zo hun belangen te onderzoek en te versterken. Het OV-systeem gaat verder dan de grenzen van ieders eigen gebied. Het is daarom van belang verder te kijken dan deze grenzen en te kijken naar de gehele situatie. Om vervolgens van daaruit de kijken naar de mogelijkheden voor het gebied en het versterken van de bereikbaarheid.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingRuimtelijke Ordening en Planologie
AfdelingGebouwde Omgeving
PartnerBestuur Regio Utrecht
Datum2014-01-07
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk