De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ik zie ik zie...wat ik eerst niet zag

Een onderzoek in onderbouwgroepen naar het volgen van leerlingen door middel van observaties gericht

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Ik zie ik zie...wat ik eerst niet zag

Een onderzoek in onderbouwgroepen naar het volgen van leerlingen door middel van observaties gericht

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Doel van dit onderzoek is om de zorg op sociaal-emotioneel gebied binnen een basisschool verder te optimaliseren. In dit onderzoek is gekeken naar hoe en vanuit welke visie leerkrachten van onderbouwgroepen in een basisschool spelobservaties uitvoeren om zo de sociaal-emotionele ontwikkeling te volgen bij hun leerlingen. Uit de vragenlijsten is gebleken dat leerkrachten niet altijd bewust observeren en zij zaken missen om goed te kunnen observeren. Tevens vinden veel leerkrachten het lastig om spelobservaties te integreren in het lesprogramma. Als onderzoeksstrategie is een benchmarkonderzoek uitgevoerd. Door vroegtijdig signaleren tijdens spelobservaties en adequaat handelen, wordt getracht preventief te werken aan gedrag- en leerproblemen. Een tweede belangrijke motivatie voor dit onderzoek is om zoveel mogelijk rendement te halen uit het nieuw in te voeren leerlingvolgsysteem sociaal-emotionele ontwikkeling (lvs SEO) waarbij vragenlijsten zo objectief en waardevol mogelijk moeten worden ingevuld. Dit onderzoek draagt bij aan schoolontwikkeling op gebied van handelingsgerichte diagnostiek waarbij de onderwijsbehoeften van leerlingen centraal staan. Door leerkrachten te begeleiden in het ontwikkelen van een ontwikkelingsgerichte observerende houding, zal beter geobserveerd worden, kunnen meer gerichte interventies worden ingezet waardoor uiteindelijk beter aangesloten wordt bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2013
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk