De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Notes on Nursing 2.0

De noodzaak tot verpleegkundig leiderschap en professionele eigenheid in de verpleegkundige en vezorgende beroepen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Notes on Nursing 2.0

De noodzaak tot verpleegkundig leiderschap en professionele eigenheid in de verpleegkundige en vezorgende beroepen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In deze rede bespreek ik hoe het lectoraat de beroepsbeoefenaars in het verpleegkundig domein wil ondersteunen en wil bijdragen aan het vormgeven van verpleegkundig leiderschap en ieders professionele eigenheid. De titel van de rede ‘Notes on Nursing 2.0’ wil vooral de noodzaak tot deze veranderingen in het verpleegkundig domein benadrukken. Niet door te veronderstellen dat er niets is veranderd in zorg en verpleegkunde sinds de tijd van Nightingale. Dat is er wel. Opgeleid worden tot een professie in het beroepsdomein is niet alleen een vanzelfsprekendheid maar een eis. Het kennisdomein van de zorg en verpleegkunde heeft zich in verpleegkundige diagnostiek en standaarden verregaand ontwikkeld. Verplegingswetenschappelijk onderzoek, waar Nightingale ooit als eerste vrouwelijke statisticus in het Brits Koninkrijk mee startte, heeft zich een vaste plek in onderwijs en praktijk verworven. Van betekenis willen zijn voor anderen vanuit compassie is nog steeds de beroepsmotivatie, maar van een onderdanige dienstbaarheid is geen sprake meer (Cingel van der, 2012). Tegelijkertijd is in de dagelijkse praktijk volmondig leiderschap nog geen vanzelfsprekend en hapert een optimale beroepsuitoefening door een te lang vastgehouden gelijkheidsprincipe van verschillend opgeleide verzorgenden en verpleegkundigen. Dat is de noodzaak tot verandering waaraan deze 2.0 versie ‘Aantekeningen over het Verplegen’ en het lectoraat de komende jaren wil bijdragen.

In hoofdstuk 1 verwoord ik via de metaforen in het verhaal ’de kat die naar de koning keek’ de visie op emancipatoir actieonderzoek en de veranderkundige principes die het lectoraat in zal zetten. In hoofdstuk 2 staan de aanleiding, missie en met elkaar samenhangende onderzoekslijnen van het lectoraat beschreven. In hoofdstuk 3 en 4 ga ik inhoudelijk in op de thema’s identiteit en leiderschap. Daarin wordt besproken hoe deze met elkaar en met de professionele beroepsuitoefening en het ontwikkelen van een onderzoekscultuur samenhangen. Daarnaast bespreek ik specifieke aspecten die de praktijk en werkcultuur van vandaag beïnvloeden en hoe het lectoraat concreet aan de ontwikkeling van verpleegkundig leiderschap en vorming van de beroepsidentiteit van de beroepen in het domein wil bijdragen. In hoofdstuk 5 staat samengevat vanuit welke principes het onderzoeksprogramma is vormgegeven en aan welke lopende en aankomende projecten wordt gewerkt. In hoofdstuk 6 vindt u achtergrondinformatie van de lector en kenniskringleden.

Toon meer
OrganisatieNHL Stenden Hogeschool
AfdelingAcademie Gezondheidszorg
LectoraatLectoraat Leiderschap & Identiteit in het het Verpleegkundig domein
Datum2019-04-04
TypeAndersoortig materiaal
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk