De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Geef ze de ruimte!

Onderzoek naar succes- en faalfactoren van burgerinitiatieven in Gelderland

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Geef ze de ruimte!

Onderzoek naar succes- en faalfactoren van burgerinitiatieven in Gelderland

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Provincie Gelderland heeft opdracht gegeven voor dit onderzoek met als hoofdvraag: Welke ondersteuning kunnen gemeenten in de provincie Gelderland geven ten behoeve van het welslagen van burgerinitiatieven op het terrein van zorg, welzijn en leefbaarheid?
Als deelvragen zijn gehanteerd:
1. Welke concrete initiatieven zijn er te vinden in de provincie op het terrein van zorg en welzijn? 2. Wat zijn volgens de initiatiefnemers de belangrijkste succes- en faalfactoren van hun initiatieven? 3. Wat hebben de initiatiefnemers nodig van gemeenten om hun initiatief succesvol te maken of te houden?
Dit onderzoek is uitgevoerd als participatief onderzoek, waarbij de opdrachtgever zelf belangrijke onderdelen van het onderzoek (dataverzameling, contact met respondenten, voeren van verdiepende gesprekken in focusgroepen) zelf uitvoerde.
De belangrijkste factor voor het slagen dan wel falen van een burgerinitiatief is het enthousiasme, het doorzettingsvermogen en de gerichte focus van initiatiefnemers zelf. Van de gemeente hebben zij vooral een duidelijk aanspreekpunt nodig en duidelijkheid over de koers van het beleid, met name hoe de transities in het sociale domein concreet zullen worden vormgegeven. Aanbevolen wordt dat gemeenten heldere criteria hanteren om burgerinitiatieven al dan niet financieel te ondersteunen, en dat ook burgerinitiatieven zelf goed nagaan in hoeverre zij een betaald professioneel kader nodig hebben.

Toon meer
OrganisatieViaa
AfdelingAcademie Social Work en Theologie
LectoraatCentrum voor Samenlevingsvraagstukken (CvSv)
Datum2014-02
TypeRapport
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk