De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderzoeksrapport 'Alternatieven voor de Zweedse band'

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Onderzoeksrapport 'Alternatieven voor de Zweedse band'

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De Zweedse band is een vorm van fixatie, waardoor een cliënt in zijn vrijheid wordt beperkt. De Wet BOPZ geeft aan onder welke voorwaarden middelen en maatregelen (M&M) mogen worden ingezet en welke vormen hier onder vallen. Zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) (Nursing, 2008) aangeeft moet het gebruik hiervan in 2011 gestopt zijn. In dit onderzoeksrapport staat de meta-analyse beschreven welke is gedaan naar alternatieven voor de Zweedse band.
Vanaf februari 2010 is er gestart met het onderzoek naar effectieve alternatieven welke ingezet kunnen worden voor de Zweedse band.
Allereerst is er een literatuurstudie gedaan naar de omliggende kaders van de Zweedse band. Vervolgens zijn vanuit de literatuurstudie de vraag- en doelstelling van het onderzoek opgesteld. De vraag is welke alternatieven voor het reduceren van de Zweedse band voor verpleegafdelingen kunnen worden ingezet. Door middel van interviews is een beeld verkregen van de alternatieven die worden ingezet. Vervolgens wordt een viertal alternatieven onderzocht op effectiviteit, te weten: gezelschapsdieren, belevingsgerichte zorg/snoezelen, (lichamelijke) activiteiten en de heupprotector/-beschermer. Op basis van de interviews kan geconcludeerd worden dat de instelling al veel verschillende alternatieven inzet om het gebruik van de Zweedse band te voorkomen. Veelal zijn dit vrijheidsbeperkende interventies. De uitgevoerde meta-analyse laat zien dat er naast deze alternatieven nog vele anderen zijn. Terugkomend op de onderzoeksvraag blijken drie van de vier alternatieven na het uitvoeren van de meta-analyse effectief inzetbaar te zijn. 2010HBOV

Toon meer
OrganisatieViaa
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie Health Care
Datum2010-07-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk