De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Hoe beïnvloedt leeftijd van basisschoolleerlingen het bevorderen van computational thinking skills?

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Hoe beïnvloedt leeftijd van basisschoolleerlingen het bevorderen van computational thinking skills?

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De Howiblo wil hedendaags en vernieuwend onderwijs, maar geven hier in het schooljaar 2017/2018 nog geen vorm aan in de praktijk. De school vindt programmeren interessant, maar ze weten niet of het in de onderbouw al veel zin heeft om aan te bieden. Daaruit ontstond de volgende hoofdvraag: Hoe beïnvloedt leeftijd van basisschoolleerlingen het bevorderen van computational thinking skills op de Howiblo? Het doel van dit onderzoek is het verbeteren van de computational thinking skills in de groepen 3 en 8 op de Howiblo, zodat de leerlingen kennismaken met innovatief onderwijs. Computational thinking is een 21-eeuwse vaardigheid en de 21-eeuwse vaardigheden hebben ze nodig in de toekomst, vandaar dat deze vaardigheden in het hedendaagse onderwijs moeten worden aangeleerd (Kennisnet, 2016.). Computational thinking is het denkproces waardoor problemen en hun oplossingen effectief uitgevoerd kunnen worden door een informatie verwerkende tussenpersoon (Kennisnet, 2016.). Programmeren is een middel voor computational thinking en houdt in dat leerlingen leren om te creëren in plaats van consumeren (Mediawijsheid, z.j.). Een andere bron voegt hieraan toe dat programmeren het maken van een programma voor verplaatsbare objecten door machines, robots of tools is (Jeuring, Corbalan, Montfort, Es & Leeuwestein, 2016). Er is een doorlopende leerlijn programmeren van groep 1 tot en met 8. Hieraan zijn verschillende denkvaardigheden gekoppeld. Voor het onderzoek hebben de desbetreffende leerlingen een vragenlijst ingevuld en zijn de twee groepsleerkrachten geïnterviewd om de beginsituatie in kaart te brengen. De leerkrachten hadden weinig kennis en ervaring met programmeren in de klas. De leerlingen leek het erg leuk, maar dachten dat ze er niet goed in waren. Zes leerlingen van groep 3 en zes leerlingen van groep 8 hebben een nulmeting gehad met Scratch. De leerlingen gebruikten voldoende scripts, maar hun reeksen waren eenvoudig.
Daarna hebben de leerlingen drie keer geprogrammeerd. Groep 3 heeft gewerkt met Codewise, de Blue-Bot en geprogrammeerd met plastic bekers. Groep 8 heeft gewerkt met de Microbit, Codemonster en hebben ook geprogrammeerd met plastic bekers. Vervolgens is er een effectmeting uitgevoerd, waarin de leerlingen vonden dat ze beter konden programmeren en het erg leuk vonden. Door de drie effectmetingen kan er geconcludeerd worden dat de leerlingen van groep 3 in totaal meer scripts gebruikten in tegenstelling tot groep 8. De ontwikkeling van de leerlingen verschilt per denkvaardigheid. De leerlingen uit groep 3 hebben meer scripts gebruikt en zijn meer vooruitgegaan in de denkvaardigheden dan groep 8. Echter hebben de leerlingen uit groep 8 een grotere ontwikkeling doorgemaakt in het gebruikmaken van de verschillende denkvaardigheden. Deze resultaten zijn aan het team gepresenteerd en het team heeft kennisgemaakt met enkele vormen van programmeren. Het advies voor de school is om het gestructureerd en schoolbreed in te gaan zetten. Echter is het onderzoek gebaseerd op vier denkvaardigheden van computational thinking en om een betrouwbare conclusie te kunnen trekken, moeten alle vaardigheden worden onderzocht met een grotere onderzoeksgroep.

Toon meer
OrganisatieMarnix Academie
PartnerMarnix Academie
Datum2018-04-12
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk