De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Overheidsinformatie. Geen gunst van de overheid, maar een recht van de burger

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Overheidsinformatie. Geen gunst van de overheid, maar een recht van de burger

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) is in werking sinds 1980 en regelt hoe overheden moeten omgaan met openbaarheid en transparantie. De Wob is een uitvloeisel van artikel 110 van de Grondwet. Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat de Wob is verouderd en aan vervanging toe is. Dit komt doordat de Wob niet is voorbereid op de huidige technologische ontwikkelingen van het internet. Daarnaast wordt er door veel overheden niet genoeg uitvoering gegeven aan het grondslagartikel 8 van de Wob, dat overheden verplicht bestuurlijke informatie uit eigen beweging openbaar te maken, zodra dat in het belang is van een goede en democratische bestuursvorming. Daarom is er op 5 juli 2012 door Tweede Kamerleden Voortman (GroenLinks) en Van Weyenberg (D66) een initiatiefwetsvoorstel ingediend genaamd ‘Wet open overheid’ (hierna: Woo). Deze wet heeft als doel overheden en semi-overheden transparanter te maken om zo het belang van openbaarheid van publieke informatie voor de democratische rechtsstaat, de burger, het bestuur en economische ontwikkeling beter te dienen. De Woo beoogt de Wob te vervangen. De gemeente Tilburg wil weten welke wijzigingen de Woo met zich meebrengt. Daarom is er onderzoek gedaan naar wat de gemeente Tilburg moet doen om zich te kunnen conformeren aan de Woo, indien deze wet in werking treedt. Uit het onderzoek blijkt dat de Woo een zeer grote impact zal hebben voor de gemeente Tilburg. Inmiddels is de wet aangenomen door de Tweede Kamer. Het is nog maar de vraag of de Eerste Kamer eveneens instemt met het voorstel. Afsluitend bevat het rapport aanbevelingen.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
OpleidingHBO-Rechten
PartnerGemeente Tilburg
Datum2017-01-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk