De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het effect van personeelstekort in de gezondheidszorg op het leerproces van de hbo-v student

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Het effect van personeelstekort in de gezondheidszorg op het leerproces van de hbo-v student

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Inleiding
De Nederlandse gezondheidszorg wordt steeds complexer door de verschillende verschuivingen die plaatsvinden. Al enkele jaren speelt een groot personeelstekort en men verwacht een drastische toename voor de komende jaren. Praktijkgerichte klinische ervaring is een groot en belangrijk onderdeel van de opleiding verpleegkunde. Een barrière voor optimale begeleiding is onder andere personeelstekort. Een personeelstekort kan invloed uitoefenen op de hoeveelheid stagebegeleiding die geboden wordt aan studenten. In dit onderzoek wordt onderzocht welke invloed een beperkte hoeveelheid stagebegeleiding, omwille van personeelstekort, uitoefent op het leerproces van de hbo-v student.
Methode
Het onderzoek vond plaats tussen 26 november 2018 en 18 maart 2019. Data werd verzameld volgens een kwalitatieve methode met behulp van semigestructureerde interviews aan de hand van een topiclijst, opgesteld op basis van literatuur. De onderzoekspopulatie bestond uit zeven laatstejaars voltijd hbo-v studenten aan de HZ University of Applied Sciences in Vlissingen. De data-analyse vond plaats volgens de stappen uit Verhoeven (2014) en Baarda (2009).
Resultaten
Uit de resultaten is gebleken dat de respondent de kwaliteit van de stagebegeleiding als goed ervaren heeft. Het blijkt dat niet alle respondenten persoonlijke leerdoelen opstellen voor een nieuwe stage en in de helft van de gevallen geen vaste stagebegeleiders hebben. Als algemene ervaring met personeelstekort kwam onder andere minder tijd en aandacht voor de patiënt alsook de zorg en handelingen sneller moeten verrichten naar voren. Het leerproces van de respondent komt onder druk te staan door minder stagebegeleiding omwille van het personeelstekort. Er blijkt minder ruimte voor persoonlijke begeleiding en tijd om aan het eigen leerproces te werken.
Conclusie
De respondent wordt binnen verschillende zorgsoorten, zoals het ziekenhuis, het verpleegtehuis of de thuiszorg, geconfronteerd met personeelstekort. De hoeveelheid geboden stagebegeleiding vanuit de stage-instelling is minder geworden en dit brengt verschillende ervaringen met zich mee. Deze ervaringen zijn zowel positief als negatief. Zo voelt de respondent zich in het diepe gegooid maar leert hierdoor ook sneller zelfstandig werken. Daarnaast wordt het leerproces van de respondent beïnvloedt. De respondent werkt vaker niet boventallig, voert zelfstandig risicovolle handelingen uit en ervaart meer werkdruk.
Aanbevelingen
Naar de stage-instelling wordt aanbevolen om de respondent vast te koppelen aan twee of drie vaste stagebegeleiders die het leerproces in de gaten houden. De student zou hierbij iedere stagedag aan een van de stagebegeleiders gekoppeld moeten worden. Ten aanzien van de opleiding wordt aanbevolen om de respondent verplicht persoonlijke leerdoelen op te laten stellen en te bespreken op de stage-afdeling.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde & Verloskunde
AfdelingDomein Health, Education & Wellbeing
PartnerHZ University of Applied Sciences, Vlissingen
Datum2019-05-13
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk