De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Duurzame inzetbaarheid: de regie in eigen handen!

Een kwalitatief onderzoek naar hoe duurzame inzetbaarheid beter kan worden én blijven

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Duurzame inzetbaarheid: de regie in eigen handen!

Een kwalitatief onderzoek naar hoe duurzame inzetbaarheid beter kan worden én blijven

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Duurzame inzetbaarheid wordt een steeds belangrijker onderwerp voor bedrijven. Door de vergrijzing van de beroepsbevolking, het ouder wordende personeelsbestand en het hoge, stijgende verzuim heeft ook Walcherse zorgaanbieder Zorgstroom te maken met het duurzaam inzetbaarheidsvraagstuk. Voor de divisie Wonen en Zorg van Zorgstroom geldt ook dat het personeelsbestand vergrijst. 52% van de medewerkers is ouder dan 45 jaar. Daarnaast is het gemiddelde verzuim van deze divisie van 5,04% in 2016 toegenomen tot 7,20% in 2017. Het is zaak dat de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers onder de loep wordt genomen, omdat op lange termijn bovengenoemde problemen voor bezettingsproblemen, continuïteitsproblemen en een verhoogde werkdruk kunnen zorgen. De combinatie van een toenemende werkdruk, vergrijzend personeelsbestand en stijgend verzuim, kan de huidige situatie alleen maar verergeren.
Bovenstaand probleem wordt aan de hand van de volgende onderzoeksvraag in dit onderzoek onderzocht: “Wat hebben de medewerkers van de divisie Wonen en Zorg van Zorgstroom nodig om aan de hand van een duurzaam inzetbaarheidsplan op korte termijn meer duurzaam inzetbaar te worden en te blijven?”

In dit onderzoek wordt duurzame inzetbaarheid als volgt omschreven: de mate waarin de behoefte van zowel de werknemer als werkgever in vitaliteit, werkvermogen en employability vervuld is en waarin de werknemer, met de regie in eigen handen, in huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn kan blijven functioneren. Bovenstaande theorie, het Job Demands-Resources, het Person-job fit model, het Huis van Werkvermogen en de theorie over Positieve gezondheid vormen de theoretische basis voor dit onderzoek.

Het onderzoeksontwerp van dit onderzoek is een kwalitatieve survey, omdat er uitsluitend gebruik is gemaakt van kwalitatieve dataverzamelingsmethoden (Baarda, 2014). Het onderzoek is uitgevoerd door middel van 28 semigestructureerde interviews waarbij saturatie is opgetreden. Hierbij is triangulatie gebruikt om een zo representatief mogelijk onderzoek uit te voeren. De validiteit is gewaarborgd door de operationalisatie, proefinterviews en de getrokken steekproef. De betrouwbaarheid is gewaarborgd door een topiclijst en het afnemen van interviews onder omstandigheden die zo veel mogelijk gelijk zijn.

De resultaten van dit onderzoek bestaan uit de afgenomen interviews en literatuuronderzoek naar het nieuwe duurzaam inzetbaarheidsbeleid van Zorgstroom. De resultaten van de interviews zijn opgedeeld in de resultaten van de medewerkers jonger dan 45 jaar, medewerkers ouder dan 45 en de groepsinterviews met de locatiemanagers en teamcoaches. In de beschrijving van de resultaten is de indeling van de operationalisatie aangehouden: duurzame inzetbaarheid, Job Demands-Resources model, Person-job fit model, Huis van werkvermogen en Positieve gezondheid.
De resultaten van de verschillende respondentgroepen kwamen onderling goed overeen. Zo blijkt dat alle medewerkers het naar hun zin hebben in hun werk en tevreden zijn over de balans tussen werk en privé. Medewerkers ouder dan 45 geven wel aan lichamelijke klachten te ervaren en verder gaven de respondenten verschillende verbeterpunten op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Enkele voorbeelden van deze verbeterpunten zijn: meer aandacht en waardering voor medewerkers, meer sportfaciliteiten en meer continuïteit in de roosters. Daarnaast spraken de resultaten van dit onderzoek de theorie van het Job Demands-Resources model, het Person-job fit model en het Huis van Werkvermogen tegen in de discussie.

De theorie, resultaten en discussie leidden uiteindelijk tot een conclusie met bijbehorende aanbevelingen. Op hoofdlijnen worden de volgende aanbevelingen gegeven: het faciliteren van sportfaciliteiten, het aanbieden van trainingen/cursussen, meer aandacht en waardering voor medewerkers, meer ondersteuning voor de zorgmedewerker en een duurzaam inzetbaarheidsbudget.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingBedrijfskunde - MER
AfdelingAcademie voor Economie & Management
PartnersZorgstroom, Middelburg
Datum2018-06-20
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk