De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Kibeo maakt muziek!

Onderzoek naar de juiste wijze van integreren van een breder aanbod van muzikale activiteiten in het dagprogramma van de VVE- kinderdagverblijven en peutergroepen van Kibeo.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Kibeo maakt muziek!

Onderzoek naar de juiste wijze van integreren van een breder aanbod van muzikale activiteiten in het dagprogramma van de VVE- kinderdagverblijven en peutergroepen van Kibeo.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Muziek is erg belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. Muziek draagt bij aan de lichamelijke-, de motorische-, de sociaal-emotionele- en de spraak- taalontwikkeling van een kind. Ook ontwikkelt een kind door muziek een goede luisterhouding. Het is daarom van groot belang dat er op de kinderdagverblijven en peutergroepen van Kibeo, maar vooral op de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) locaties, dagelijks muzikale activiteiten aan de kinderen worden aangeboden. Op dit moment zijn muzikale activiteiten nog niet geïntegreerd in het dagprogramma van de VVE-kinderdagverblijven en peutergroepen van Kibeo. De afdeling VVE & pedagogiek wilt daar in de toekomst iets aan gaan veranderen.

De centrale onderzoeksvraag van dit onderzoek luidt:
“Op welke wijze kan een breder aanbod van muzikale activiteiten geïntegreerd worden in het dagprogramma van de VVE-kinderdagverblijven en peutergroepen van Kibeo?”

De deelvragen hierbij zijn:
1. Met welk achterliggend doel bieden de pedagogisch medewerkers op dit moment muzikale activiteiten aan op VVE-kinderdagverblijven en peutergroepen van Kibeo?
2. Wat belemmert de pedagogisch medewerkers op dit moment om meer muziek in te zetten op de VVE-kinderdagverblijven en peutergroepen van Kibeo?
3. Welke handvatten wensen de pedagogisch medewerkers om in de toekomst een breder aanbod van muzikale activiteiten te realiseren op de VVE-kinderdagverblijven en peutergroepen van Kibeo?
4. Welke handvatten wensen de pedagogisch specialisten om de pedagogisch medewerkers te kunnen ondersteunen in het realiseren van een breder aanbod van muzikale activiteiten op de VVE- kinderdagverblijven en peutergroepen van Kibeo?

Dit onderzoek betreft een kwantitatief onderzoek. Het onderzoek type van dit onderzoek is beschrijvend en explorerend. De populatie in dit onderzoek is gevormd door alle pedagogisch medewerkers en pedagogisch specialisten van de VVE-kinderdagverblijven en peutergroepen van Kibeo. De onderzoekseenheden van dit onderzoek betreft 63 pedagogisch medewerkers en 12 pedagogisch specialisten.

Opvallend is dat er in dit onderzoek naar voren komt dat een kwart van de respondenten vindt over onvoldoende muzikaliteit te beschikken om met de kinderen muzikale activiteiten te kunnen uitvoeren. Ook valt er in dit onderzoek op dat een ruime meerderheid aangegeven heeft enthousiast te zijn om muziekactviteiten met de kinderen te doen. Maar ondanks dit enthousiasme heeft 35% van de respondenten toch aangegeven op dit moment onvoldoende muzikale activiteiten in te zetten op de groep. Naar aanleiding van de resultaten zijn er een aantal zaken die opvallen. 32% van de respondenten heeft aangegeven in de toekomst graag meer muzikale activiteiten in te willen zetten op de groep. Het grootste deel van de respondenten heeft aangegeven behoefte te hebben aan praktische handvatten en aan coaching in de vorm van een training/workshop. Door middel van de training/workshop zou het vermogen van muzikaliteit van de pedagogisch medewerkers en de pedagogisch specialisten kunnen worden vergroot. Uit dit onderzoek zijn er een aantal aanbevelingen tot stand gekomen zoals een training/workshop over muziek en muziektassen met daarin praktische handvatten en diverse materialen. Het beroepsproduct van dit onderzoek is een stappenplan om muziektassen te introduceren bij Kibeo.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingPedagogiek
AfdelingAcademie voor Educatie & Pedagogiek
Domein Health, Education & Wellbeing
AfstudeerorganisatieKibeo, Goes
Datum2016-06-13
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk