De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Consumenten naar Laren middels betrokkenheid op social media

Open access

Rechten:

Consumenten naar Laren middels betrokkenheid op social media

Open access

Rechten:

Samenvatting

Bijzonder Laren is een ondernemersfonds dat is opgericht voor alle ondernemers in Laren. Dit ondernemersfonds is verantwoordelijk voor de promotie en positionering van alle ondernemers in Laren. Hieronder vallen bijvoorbeeld de winkeliers, horecagelegenheden en alle sportverenigingen, scholen, verzorgingstehuizen en culturele instellingen.
Bijzonder laren is sinds 2014 actief op Facebook, Instagram en Twitter. Deze socialmediakanalen hebben als doel meer consumenten naar de ondernemers in Laren te trekken. Deze consumenten zijn dan ook de doelgroep van dit onderzoek. De socialmediakanalen hebben redelijk veel volgers. Reacties en likes op deze kanalen blijven echter vaak uit. De online betrokkenheid is dan ook niet zoals Bijzonder Laren deze graag zou zien. De probleemstelling van het onderzoek luidt daarom als volgt: “Hoe kan Bijzonder Laren online betrokkenheid creëren met de doelgroep door middel van het gebruik van Facebook en Instagram?”
Het doel van dit onderzoek is inzicht geven in hoe Bijzonder Laren de online betrokkenheid van de klanten van de ondernemers kan versterken met behulp van Facebook en Instagram, teneinde een advies te geven aan Bijzonder Laren over een socialmediastrategie die aansluit bij de wensen en behoeften van de desbetreffende doelgroep.
Het conceptueel model van dit onderzoek is het “Six Stages of Social Business Transformation” model van Charlene Li en Brian Solis. Dit model helpt het doel van het onderzoek te verwezenlijken, aangezien het laat zien hoe een socialmediastrategie geïntegreerd kan worden in een organisatie.
Het onderzoek bestaat uit deskresearch en kwantitatief onderzoek middels een online enquête. Deze online enquête is verspreid via de Facebook- en Instagrampagina van Bijzonder Laren. De doelgroep van het onderzoek bestaat uit alle volgers van zowel de Facebookpagina als Instagrampagina. Dit zijn de (potentiële) klanten van de ondernemers in Laren. Het communicatiegedrag en de inrichting van de socialmediakanalen zijn onderzocht. Tevens wordt de socialmediastrategie ingekaderd door middel van een focuspunt die Bijzonder Laren heeft vastgesteld en is onderzocht bij de doelgroep.
Uit de resultaten van het onderzoek is af te leiden dat de doelgroep meer betrokken zal zijn bij Bijzonder Laren als zij haar socialmediakanalen aanpast aan de wensen en behoeften van deze doelgroep, wat zal leiden tot meer bezoek aan de ondernemers in Laren. De doelgroep is ingedeeld in de groepen van “The Social Technographics Ladder” van Charlene Li en Josh Bernoff. De doelgroep bestaat voornamelijk uit joiners, collectors, critics en conversationalists. De leeftijdscategorieën waarin de doelgroep zich voornamelijk bevindt is tussen de 27 en 40
jaar en tussen de 41 en 62 jaar. De doelgroep is het meest online actief tussen 20.00 en 24.00 uur.
De content die nu geplaatst wordt op de Facebook- en Instagrampagina van Bijzonder Laren spreekt de doelgroep aan. Zij zouden echter wel meer info over een dagje uit in Laren op deze pagina’s willen zien. De doelgroep ziet het liefst elke dag een bericht op deze socialmediakanalen. Tevens moet er een socialmediahandboek opgesteld worden waarin alle regels staan omtrent het plaatsen van berichten op de socialmediakanalen van Bijzonder Laren door medewerkers en stagiaires. Dit zorgt ervoor dat er een eenduidige socialmediastrategie gehanteerd kan worden.
De doelgroep moet aangezet worden tot actie door middel van social media. Dit is een focuspunt vanuit Bijzonder Laren en de doelgroep geeft ook aan dat dit in hun ogen het belangrijkste is dat Bijzonder Laren kan doen. Een manier om hiervoor te zorgen is om zowel meer acties van de ondernemers als activiteiten die de doelgroep kan doen te plaatsen. Er wordt geadviseerd om alle feedbackpunten van de respondenten die uit de online enquête zijn gekomen mee te nemen in de aanpassingen van de socialmediakanalen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingCommunicatie
AfdelingFaculteit M&B
PartnerBijzonder Laren
Datum2017-10-04
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk