De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Positioneringsonderzoek naar de duurzame-inzetbaarheidstoolbox

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Positioneringsonderzoek naar de duurzame-inzetbaarheidstoolbox

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Bedrijf X is een communicatiebureau dat verschillende communicatiediensten biedt aan bedrijven. Een van deze diensten is communicatie over duurzame inzetbaarheid. Bedrijf X heeft hiervoor de duurzame-inzetbaarheidstoolbox (kortweg ‘de toolbox’) ontwikkeld. Deze toolbox bevat alle handvatten die een organisatie nodig heeft om aan de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers te werken. Door rekening te houden met de omstandigheden en behoeften van werknemers in verschillende fasen van hun loopbaan kan een organisatie zorgen voor meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit. De duurzame inzetbaarheid van medewerkers vraagt vaak om een gedragsverandering. De toolbox kan een bijdrage leveren aan het bewerkstelligen van deze gedragsverandering. Bedrijf X wil nu laten onderzoeken hoe het bureau de toolbox kan positioneren. Dit leidt tot de volgende onderzoeksvraag: ‘Hoe kan Bedrijf X de toolbox positioneren, gekeken naar de kernfactoren voor succes, de klantbehoeften en de positionering van de concurrenten?’
In het onderzoek staat het 3C model van Kenichi Ohmae centraal. Deze theorie gaat uit van de drie onderdelen company, customer en competition. Deze drie aspecten vormen het uitgangspunt voor de deelvragen en hypothesen van het onderzoek. Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van deskresearch en fieldresearch. Door middel van deskresearch is er een situatieschets opgesteld en een concurrentieanalyse gemaakt. Daarnaast is door middel van face-to-face-interviews met medewerkers van Bedrijf X achterhaald wat de kernfactoren van succes van de toolbox zijn. Vervolgens heeft de onderzoeker face-to-face-interviews met bestaande en potentiële klanten afgenomen om de wensen en behoeften omtrent duurzame inzetbaarheid te onderzoeken.
De resultaten van het onderzoek laten zien dat Bedrijf X het best een organisatiegebaseerde positionering voor de toolbox kan hanteren. Hierbij is het van belang dat het bureau eerst zelf een duidelijke definitie en afbakening van het begrip duurzame inzetbaarheid opstelt. Bij een organisatiegebaseerde strategie richt een bedrijf zich op de sterke punten van de organisatie. Bedrijf X kan de kernfactor ‘strategisch meedenken’ het best uitdragen als sterke eigenschap van het bureau bij het aanbieden van de toolbox. De belangrijkste behoefte van de klant is de vraag naar ‘best practices’ van organisaties in dezelfde branche en de behoefte aan inzicht verkrijgen in de uitkomsten van een project met de toolbox. Daarnaast kan Bedrijf X de toolbox onderscheidend positioneren van de concurrentie door de meerwaarde die communicatie biedt goed te benadrukken.
De onderzoeker adviseert Bedrijf X om allereerst een brainstormsessie te houden met de medewerkers van het bureau om zo de definitie en afbakening van duurzame inzetbaarheid voor het bureau scherp te stellen. Daarna kan er meer aan de zichtbaarheid van de toolbox worden gedaan door deze te vermelden op de website en socialmediakanalen van het bureau. Bedrijf X kan ook deelnemen aan beurzen of congressen omtrent duurzame inzetbaarheid om zo het netwerk van het bureau te vergroten en de toolbox te promoten. De bestaande klanten kunnen door de accountmanagers geattendeerd worden op de toolbox tijdens een bezoek of telefoongesprek. Voor het bereiken van potentiële klanten raadt de onderzoeker aan om een ludieke actie te verzinnen waarin de creativiteit van het bureau goed tot uiting komt. Deze actie kan verspreid worden via de accounts van het bureau op Facebook en LinkedIn. Klanten hebben behoefte aan zekerheid over de uitkomsten van de investering. Om aan deze behoefte te voldoen, kan Bedrijf X een portfolio opstellen met succescases die tijdens kennismakingsgesprekken met klanten kan worden getoond. Het laatste advies is om een attentie op te sturen naar klanten die de samenwerking met Bedrijf X aangaan, om zo de persoonlijke benadering en positiviteit die het bureau kenmerken tot uiting te brengen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingCommunicatie
AfdelingFaculteit M&B
PartnerBedrijf X
Datum2017-08-14
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk