De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een spiegel voor GGD Haaglanden

Open access

Rechten:

Een spiegel voor GGD Haaglanden

Open access

Rechten:

Samenvatting

Sinds 1 januari 2014 zijn GGD Zuid-Holland West en GGD Den Haag samengevoegd tot GGD Haaglanden. (Gemeente Den Haag, 2017) De reden voor deze regionalisering was de verandering in de Wet Publieke Gezondheid (WPG). Deze wet bepaalt dat er per veiligheidsregio één GGD is. GGD Haaglanden is een onderdeel van de sector Volksgezondheid en Zorg binnen de dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn (OCW) van de gemeente Den Haag. GGD Haaglanden zet zich in voor een goede gezondheidszorg voor inwoners van de gemeenten Den Haag, Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. (GGD Haaglanden, 2016)
Opdrachtnemer Marloes Witte heeft een onderzoek uitgevoerd voor opdrachtgever GGD Haaglanden over het bepalen van de identiteit en het onderzoeken van het imago. De probleemstelling daarbij was:
“Hoe kan GGD Haaglanden ervoor zorgen dat het imago bij de negen regiogemeenten een afspiegeling is van de identiteit van de organisatie?”
Het doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in de relatie tussen de identiteit van GGD Haaglanden en het imago van GGD Haaglanden bij de doelgroep teneinde een advies te geven over mogelijke aanpassingen in het communicatiebeleid van GGD Haaglanden. Na deskresearch heeft er kwalitatief onderzoek plaatsgevonden aan de hand van semi-gestructureerde interviews met de doelgroep. De doelgroep bestaat uit medewerkers van de negen regiogemeenten die in hun functie te maken hebben met GGD Haaglanden. De onderzoeker heeft medewerkers van alle bovengenoemde gemeenten geinterviewd, behalve de gemeente Zoetermeer. Na vele verzoeken heeft deze gemeente de onderzoeker laten weten niet te willen meewerken aan het onderzoek.
Op basis van de resultaten kan geconcludeerd worden dat GGD Haaglanden zich op het gebied van communicatie en gedrag proactiever en innovatiever dient op te stellen naar de negen regiogemeenten. Daarnaast dient de vorming van één organisatiecultuur binnen GGD Haaglanden gestimuleerd te worden. Het hogere doel voor de organisatie hierbij is meer zichtbaarheid voor GGD Haaglanden bij de regiogemeenten.
Opdrachtnemer Marloes Witte heeft naar aanleiding van het onderzoek een aantal aanbevelingen voor GGD Haaglanden, hieronder volgen de belangrijkste. Eén van de belangrijkste aanbevelingen is het aanstellen van een accountteam binnen GGD Haaglanden per gemeente. Ieder accountteam heeft specifieke aandacht voor een betreffende gemeente en is het eerste aanspreekpunt voor die gemeente. Door het aanstellen van accountteams heeft GGD Haaglanden een beter beeld van wat er binnen de gemeenten speelt en de gemeenten voelen zich meer gehoord door en betrokken bij GGD Haaglanden. Daarnaast dient GGD Haaglanden dit onderzoek periodiek te herhalen bij de negen regiogemeenten. Alleen bij herhaling van dit onderzoek kan worden gemeten of het imago van GGD Haaglanden wijzigt. Ten slotte de meest uitdagende aanbeveling; GGD Haaglanden loskoppelen van de gemeente Den Haag. Bij loskoppeling van de gemeente Den Haag heeft de directeur van GGD Haaglanden slechts één “baas”, namelijk het algemeen bestuur wat vertegenwoordigd wordt door alle regiogemeenten.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingCommunicatie
AfdelingFaculteit M&B
PartnerGGD Haaglanden
Datum2017-10-02
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk