De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een onderzoek naar affectfobie

Een verantwoording gericht op het ontwerp van een training met een positieve invloed op de emotieregulatie van scholieren

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Een onderzoek naar affectfobie

Een verantwoording gericht op het ontwerp van een training met een positieve invloed op de emotieregulatie van scholieren

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Achtergrond: De Nederlandse GGZ schreef een position paper ‘neem sociaal-emotionele vaardigheden structureel op in het onderwijscurriculum, als basis voor welbevinden, goed leren, gezondheid en gelijke kansen’ (2022). Deze paper werd bepleit door meerdere partijen uit het onderwijs, wetenschap, beleid en maatschappij.

Doelstelling: Het doel van het onderzoek is om, door middel van het onderbouwen van een training, een positieve invloed op de emotieregulatie van scholieren te bewerkstelligen, zodanig dat het sociaal-emotioneel welbevinden van scholieren van 12 tot en met 18 jaar wordt bevorderd.

Methode: Voor de onderbouwing van een training is het kwalitatieve onderzoek opgebouwd aan de hand van de ontwerptheorie van Hoobroeckx en Haak (2002) die in totaliteit zes stappen doorloopt. De eerste stap bestaat uit de vaststelling, alsmede concretisering van de oorzakelijke discrepantie tussen de emotionele problematiek en de gewenste situatie om te concluderen voor welk deel van het probleem een training een oplossing kan bieden. Aan de hand van semigestructureerde interviews met twee psychologen, zeven scholieren en twee schoolmedewerkers wordt de volledige situatie in kaart gebracht. Op basis van de uitkomsten van de interviews wordt er middels een combinatie van inductief en deductief coderen een thematische analyse uitgevoerd. De tweede stap bestaat uit het analyseren van het gewenste gedrag dat bereikt dient te worden door middel van het opzetten van een training. Uit deze analyse vloeit voort de opstelling van de leerdoelen voor deze training. Aansluitend wordt stap drie (opstelling leerdoelen) alsmede stap vier (ordenen van leerstof) voltooid. Deze stappen worden eveneens uitgewerkt aan de hand van semigestructureerde interviews met de psychologen en scholieren middels een deductief coderingsproces. De stappen twee, drie en vier worden aangevuld en onderbouwd door middel van literatuurstudie. De laatste stappen van de ontwerptheorie van Hoobroeckx en Haak, betreffende stap vijf (didactiek) en zes (evulatie training), worden onderbouwd door literatuurstudie. Bij deze laatste twee stappen worden al eerder verkregen antwoorden uit de interviews met de psychologen, die als relevant worden geacht voor deze stappen, verwerkt.

Resultaten: Uit de eerste stap van het onderzoek is vastgesteld dat de oorzakelijke discrepantie tussen de huidige emotionele problematiek (affectfobie) en de gewenste situatie met name te wijten is aan onwetendheid (gebrek aan kennis- en vaardigheden). Dit thema kwam bij alle zeven scholieren in de interviews naar voren. De tweede en derde stap van het onderzoek hebben geleid tot een aantal leerdoelen met betrekking tot de benodigdheden om het gewenste gedrag te behalen. Deze leerdoelen hebben betrekking op kennis over emoties en op het aanleren van verschillende vaardigheden. Deze leerdoelen hebben geleid tot een didactiek voor een training om het gewenste gedrag, de eindterm te behalen. De hierbij te behalen eindterm is: de deelnemers van de middelbare school zijn aan het einde van de training in staat zijn om de gegeven technieken toe te passen die het uiten van emoties positief beïnvloeden.

Discussie: de grootste beperking van het onderzoek is dat er zeven respondenten in de leeftijd van 16 tot 17 jaar zijn meegenomen, wat de externe validiteit betwijfeld ten aanzien van de doelgroep 12 tot en met 18 jaar.

Toon meer
OrganisatieHanze University Groningen
OpleidingToegepaste Psychologie
AfdelingAcademie voor Sociale Studies
Datum2022-06-07
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk