De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Verrijkt licht bij mensen met dementie

Een systematische literatuurstudie

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Verrijkt licht bij mensen met dementie

Een systematische literatuurstudie

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In de Rispinge, onderdeel van ZuidOostZorg, draaien bewoners met dementie het dag- en
nachtritme om. Door het ‘s nachts wakker zijn, ontstaat er veel nachtelijke onrust bij de
bewoners met dementie. Twee onderzoekers hebben vorig jaar een systematische
literatuurstudie gedaan naar de werking van verrijkt licht en zijn tot de conclusie gekomen dat
verrijkt licht werkzaam is bij het omdraaien van het dag- en nachtritme door dementie. De
opdrachtgever vraagt nu een literatuurstudie naar de toepassing van het verrijkte licht in een
bestaande woonomgeving: welke type lamp is het beste en hoe kan dit het beste worden
toegepast.
Doelstelling en onderzoeksvraag:
Het doel van dit onderzoek is om ZuidOostZorg, locatie de Rispinge, een gegrond advies te
geven over het toepassen van verrijkt licht in een bestaande woonomgeving, om zo het
verstoorde dag- en nachtritme van de bewoners met dementie te verbeteren.
De onderzoeksvraag luidt als volgt:
Welk type lamp met blauw verrijkt licht en welke hoeveelheid lux zorgt voor een verbeterd
dag- en nachtritme, toegepast in de bestaande woonvorm?
Werkwijze
Door middel van een systematische literatuurstudie worden er wetenschappelijke artikelen
gezocht en beoordeeld. Daarbij wordt er gebruik gemaakt van deskresearch; onderzoek wat
vanachter een bureau wordt gedaan, waarbij er gebruik wordt gemaakt van algemene
literatuur en databases. De werkwijze naar het zoeken van artikelen is uitgewerkt in de
flowchart. Er werd een totaal van 153 artikelen gevonden uit vier verschillende zoekbanken.
Na de artikelen te hebben beoordeeld aan de hand van verschillende in- en exclusiecriteria
bleven er acht bruikbare artikelen over.
Resultaten
Resultaten voorkomend uit de deskresearch zijn verwerkt in een datamatrix.
Van de acht geïncludeerde artikelen is de methodologische kwaliteit beoordeeld en de
belangrijkste gegevens zijn uitgewerkt in een datamatrix. De resultaten in de datamatrix zijn
in een aparte paragraaf verder toegelicht.
Conclusie
Er werd weinig (recent) onderzoek gevonden naar de werking van het verrijkte licht en
daarbij het type lamp en de hoeveelheid lux. De gebruikte methodiek en resultaten uit de
gebruikte onderzoeken waren erg uiteenlopend. Hierdoor kon er geen conclusie worden
getrokken over welk type lamp met blauw verrijkt licht en met welke hoeveelheid lux het
effectiefst werkt. Hierdoor kon de onderzoeksvraag dan ook niet beantwoord worden.
Aanbeveling
Er wordt aanbevolen gericht onderzoek te doen naar één type lamp en één hoeveelheid lux.
De resultaten die daaruit komen, kunnen mogelijk beter de werking van het verrijkte licht
weergeven. Ook wordt er aanbevolen om meer onderzoek te doen naar de duur van het
toepassen van het verrijkte licht en de kosten die de aanschaf met zich meebrengen.

Toon meer
OrganisatieHanze
OpleidingHBO-Verpleegkunde
AfdelingAcademie voor Verpleegkunde
Datum2020-06-02
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk