De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Technologie Trolley Rheden

Een onderzoek naar het gebruik van technologische hulpmiddelen bij 65-plussers met MCI of dementie.

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Technologie Trolley Rheden

Een onderzoek naar het gebruik van technologische hulpmiddelen bij 65-plussers met MCI of dementie.

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Door de bezuinigingen in de zorg vanuit de overheid moeten ouderen (met dementie) langer zelfstandig thuis blijven wonen. Uit een evaluatie van het traject Mijn Huis Mijn Toekomst kwam naar voren dat er behoefte bestaat aan technologische hulpmiddelen die de dementerende ouderen kunnen ondersteunen bij het langer thuis wonen. Dit is het vertrekpunt voor de pilot Technologie Trolley Rheden die in januari 2016 van start is gegaan. Onbekend was wat de gebruikerservaringen van de 65-plussers met MCI of dementie (die deelnemen aan de pilot) en hun mantelzorgers waren. Tevens was onduidelijk welke kennis er door de projectgroep Technologie Trolley Rheden nodig werd geacht voor andere gemeenten die eenzelfde voorziening willen starten. Dit heeft geleid tot twee vraagstellingen. De eerste vraagstelling luidde: Wat zijn de gebruikerservaringen van 65-plussers met MCI of dementie en hun mantelzorgers, die sinds januari 2016 gebruik maken van technologische hulpmiddelen in de pilot Technologie Trolley Rheden? De tweede vraagstelling luidde: Welke kennis vanuit de kennisgebieden wordt door de projectgroep Technologie Trolley Rheden nodig geacht voor andere gemeenten om eenzelfde voorziening op te starten?
Dit onderzoek heeft een kwalitatief verkennend design. De data zijn verzameld door tien semigestructureerde interviews af te nemen bij de 65-plussers met MCI of dementie en hun mantelzorgers en door een focusgroep te houden met de projectgroep van de Technologie Trolley Rheden. De interviews zijn getranscribeerd en daarna in fragmenten ingedeeld. Vervolgens zijn er aan deze fragmenten labels toegekend en zijn de labels in hoofdthema's ingedeeld. De focusgroep is eveneens getranscribeerd en vervolgens geanalyseerd middels de ontwikkelmethode, waarbij de data werden ingedeeld in de vooraf vastgestelde kennisgebieden. Deze kennisgebieden zijn: kennis van hulpmiddelen, kennis ten behoeve van begeleiding, organisatorische kennis, samenwerking tussen professionele en vrijwillige zorg en betrokkenheid netwerk.
De resultaten van de interviews zijn beschreven aan de hand van de hoofdthema's. De resultaten zeggen onder andere iets over het project in het algemeen, het gebruik van de technologieën door de 65-plussers met MCI of dementie en wat als positief en als negatief wordt ervaren door zowel de 65-plussers als hun mantelzorgers. De resultaten van de focusgroep zijn aan de hand van de vooraf vastgestelde kennisgebieden beschreven.
Geconcludeerd kan worden dat het gebruik van de technologieën door zowel de 65-plussers met MCI of dementie en hun mantelzorgers over het algemeen als positief wordt ervaren. De kennis die volgens de projectgroep nodig wordt geacht voor andere gemeenten die eenzelfde voorziening willen opstarten is vooral gericht op het kennisgebied organisatorische kennis.
Een discussiepunt in dit onderzoek is dat de 65-plussers met MCI of dementie en hun mantelzorgers werden geselecteerd door de projectcoördinator voor een interview. De 65-plussers werden geselecteerd wanneer zij nog wel gebruik maakten van de technologieën. 65-plussers die geen gebruik meer maakten van de technologieën werden niet geselecteerd en dus niet geïnterviewd. Hierdoor werden mogelijk belangrijke (minder positieve) ervaringen gemist. Aanbevolen wordt om deze 65-plussers met MCI of dementie en hun mantelzorgers in een vervolgonderzoek wel te interviewen.

Toon meer
OrganisatieHAN University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie Gezondheid en Vitaliteit
PartnerZZG Zorggroep
Datum2017-01-16
TypeBachelor
TaalEngels

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk