De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Tijd, psychologische factoren en de (on)gezonde voedingskeuze

de relatie tussen tijd en (on)gezonde voedingskeuzes, en de invloed van zelfcontrole, gewoonten en een eventueel vooraf gemaakte keuze daarop, bij studenten op de Haagse Hogeschool

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Tijd, psychologische factoren en de (on)gezonde voedingskeuze

de relatie tussen tijd en (on)gezonde voedingskeuzes, en de invloed van zelfcontrole, gewoonten en een eventueel vooraf gemaakte keuze daarop, bij studenten op de Haagse Hogeschool

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Samenvatting
Introductie: De consumptie van niet-basisvoedingsmiddelen blijkt hoger onder de Nederlandse bevolking dan wordt aanbevolen door het Voedingscentrum. Deze voedingsmiddelen worden vaker op school en werk tussen de hoofdmaaltijden geconsumeerd. Adolescenten blijken het ongezondste voedingspatroon te hebben. De omgeving is de afgelopen jaren zo ingericht dat het makkelijker is voedingsmiddelen te kopen. Gemiddeld maken mensen tweehonderd voedingskeuzes per dag, wat gebeurt via het reflectieve en impulsieve systeem. Het lectoraat ‘Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving’ doet onderzoek naar de psychologie achter voeding en stimuleert gezonde voedingskeuzes in de bedrijfskantine van de Haagse Hogeschool. Uit voorgaand onderzoek blijken voedingskeuzes die worden gemaakt in een korter tijdsbestek gezonder te zijn dan die in een langer tijdsbestek. Om deze bevindingen te controleren en te verklaren, is in dit onderzoek de relatie onderzocht tussen tijd en een (on)gezonde voedingskeuze, en de invloed van zelfcontrole, gewoonten en een eventueel vooraf gemaakte keuze, bij studenten die een aankoop doen in de bedrijfskantine van de Haagse Hogeschool. Het doel is inzicht te bieden in de relatie tussen de voorgenoemde factoren wat kan bijdragen aan het ontwikkelen van een methode om gezonde voedingskeuzes te stimuleren.
Methode: Gekozen is voor kwantitatief onderzoek. Iedere tweede bezoeker van de bedrijfskantine van de Haagse Hogeschool is getimed vanaf binnenkomst tot de eerste voedingskeuze. Achteraf is gevraagd een enquête in te vullen waarmee de begrippen zelfcontrole, gewoonten en een vooraf gemaakte keuze zijn gemeten. Ook is het aanbod in de kantine geïnventariseerd. Stellingen uit de enquête zijn per begrip berekend op interne consistentie met de Cronbach’s alpha. Data zijn geanalyseerd in SPSS met de Pearson’s en Spearman’s correlatiecoëfficiënt.
Resultaten: Honderd respondenten hebben deelgenomen aan het onderzoek, waarvan zevenentachtig voldeden aan de inclusiecriteria. 24.1% heeft een gezond en 75.9% een ongezond product gekozen. Het blijkt dat het aanbod voor 81.5% uit ongezonde bestaat en 18.5% uit gezonde producten. Gemiddeld werden 39,4 seconden besteed bij het maken van een gezonde en 36,5 seconden bij een ongezonde keuze. Een relatie tussen tijd, een (on)gezonde voedingskeuze, gewoonten en een vooraf gemaakte keuze is niet gevonden, wel tussen tijd en zelfcontrole. Hoe meer zelfcontrole, hoe minder tijd wordt besteed aan het maken van de voedingskeuze. Geen relatie is gevonden tussen zelfcontrole, gewoonten en een vooraf gemaakte keuze tot het maken van een (on)gezonde voedingskeuze.
Conclusie en Discussie: Er is een relatie tussen tijd en zelfcontrole bij het maken van de voedingskeuze, maar niet tussen tijd, een (on)gezonde voedingskeuze, gewoonten en een vooraf gemaakte keuze. Ook bestaat geen relatie tussen zelfcontrole, gewoonten, een vooraf gemaakte keuze en een (on)gezonde voedingskeuze. Dit kan verklaard worden doordat mensen niet dezelfde loopsnelheid hebben. Sprake kan zijn van verminderde zelfcontrole en weinig gezonde alternatieven in de bedrijfskantine. Vervolgonderzoek naar de relatie tussen tijd en een (on)gezonde voedingskeuze, en de invloed van zelfcontrole, gewoonten en een vooraf gemaakte keuze daarop wordt aanbevolen. Ook wordt onderzoek aanbevolen naar wat respondenten denken dat een (on)gezonde voedingskeuze is.
Kernwoorden: Tijd, zelfcontrole, gewoonten, vooraf gemaakte keuze, (on)gezonde voedingskeuze

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingGVS Voeding en Diëtetiek
AfdelingFaculteit Gezondheid, Voeding & Sport
PartnerLectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving (GLSO), De Haagse Hogeschool
Datum2020-01-20
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk