De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Open access

Rechten:

Open access

Rechten:

Samenvatting

Data-analisten van de KNLTB voeren wedstrijdanalyses uit op video’s van tenniswedstrijden van concurrenten. Dit wordt gedaan om inzicht te krijgen in de tactiek zodat trainers en coaches eigen tennissers kunnen voorbereiden. De resultaten uit de analyses worden door de data-analisten met de trainingsstaf gedeeld aan de hand van een rapport. Naast dat het schrijven van het rapport erg arbeid- en tijdsintensief is, is de interpretatie ervan complex. De KNLTB wenst een dashboard ter oplossing. De trainingsstaf moet hierop de resultaten uit de analyses kunnen interpreteren aan de hand van geschikte datavisualisaties. Om het doel te bereiken moet er antwoord worden gegeven op de volgende hoofdvraag: ‘Hoe zien geschikte datavisualisaties op een dashboard eruit die het voor trainers en coaches mogelijk maakt wedstrijdanalysedata te interpreteren?’ Tijdens de analysefase is een literatuuronderzoek uitgevoerd naar methoden voor het visualiseren van complexe data, welke methoden geschikt zijn om (sport)data te visualiseren en hoe beelden in het algemeen worden geïnterpreteerd. De beantwoording van de deelvragen leverde een theoretisch kader op in de vorm van ontwerprichtlijnen. Een belangrijke richtlijn is dat de datavisualisaties in een herkenbare context moeten worden geplaatst die overeenkomen met het onderwerp (Bateman et al., 2010). Om de behoefte van de trainingsstaf in kaart te brengen is een gebruikersonderzoek uitgevoerd. Resultaten van interviews en een vragenlijst zijn omgezet in userstories. De userstories vormden samen met de ontwerpprincipes de basis voor de ontwerpfase. Tijdens de ontwerpfase is de scrummethode toegepast en bestond uit 4 sprints van 2 weken. Voor elke sprint is een doel opgesteld en is een selectie van userstories behandeld. Het doel van de eerste sprint was; voor de belangrijkste parameters visualisaties ontwerpen. Na elke sprint is een sprint review gehouden met de opdrachtgevers en verschillende trainers en coaches. Een evaluatiemethode is toegepast om uitgebreide en onafhankelijke feedback te verkrijgen. In de opvolgende sprints is de feedback verwerkt en zijn de overige en eventueel nieuwe userstories behandeld. Uit deze sprint reviews en de toepassing van deze evaluatiemethode is gebleken dat de datavisualisaties goed interpretabel zijn. De laatste sprint heeft geresulteerd in een prototype voor het dashboard. Aan de hand van een eind sprint review is dit prototype geëvalueerd waarbij de opdrachtgevers en 1 trainer waren aanwezig waren. Deze eind sprint review wijst uit dat dashboard genoeg parameters bevat om een volledig beeld van een concurrent te hebben. Met name de visualisaties met een weergave van een tennisveld en het spelverloop worden als interessant en vernieuwd beschouwd. Het consistente kleurgebruik zorgt voor overzicht en duidelijkheid. Over het algemeen wordt het prototype beoordeeld als een vooruitstrevende en vernieuwende weergaven van de wedstrijdanalysedata.
Een beperking van het dashboard is dat tijdens het ontwerpen geen rekening is gehouden met de uiteindelijke iteratie van het dashboard op Dartfish.tv. Daarnaast zijn de visualisaties minder traditionele en datavisualisaties. Door onwennigheid van de gebruiker kan de interpretatie van de visualisatie worden beïnvloed en meer tijd kosten. Ondanks deze beperkingen zijn het dashboard en de datavisualisaties geschikt voor het interpreteren van wedstrijdanalysedata. De trainingsstaf is in staat om aan de hand van dit dashboard de data te juist te interpreteren en in te zetten voor het trainen en het coachen van hun tennissers. Aan de hand van de sprint reviews en de eind sprint review valt te concluderen dat het eindontwerp aan het hoofddoel heeft voldaan.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingGVS Mens en Techniek | Bewegingstechnologie
AfdelingFaculteit Gezondheid, Voeding & Sport
PartnerKoninklijke Nederlandse Lawn en Tennisbond (KNLTB), Amstelveen
Jaar2023
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk