De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een gemêleerd gezelschap: hoe ga je daar mee om?

Onderzoek naar de inrichting en dagstructuur bij cliënten met een ernstig meervoudige beperking, autisme en het Syndroom van Down

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Een gemêleerd gezelschap: hoe ga je daar mee om?

Onderzoek naar de inrichting en dagstructuur bij cliënten met een ernstig meervoudige beperking, autisme en het Syndroom van Down

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het doel van het onderzoek was hoe de begeleiders van logeergroep De Herberg te Arnhem de dagstructuur en inrichting van de logeergroep kunnen laten aansluiten bij de behoeften van de logés. Het onderzoek heeft plaats gevonden op De Herberg, een locatie van de gehandicaptenzorgorganisatie Siza. Dit is een logeergroep voor jeugdige cliënten. De cliënten die hier komen logeren hebben een kalenderleeftijd van 5 tot en met 22 jaar en een ontwikkelingsleeftijd van 0 tot en met 3 jaar. Cliënten kunnen op deze locatie komen spelen en logeren. De meest voorkomende problematieken bij De Herberg zijn ernstig meervoudige beperking, autisme en het Syndroom van Down. Logeergroep De Herberg is gestart in juli 2017. Dit resulteerde in de opening van een nieuwe groep op een andere plek in april 2018. De begeleiders vonden het lastig om de groep in te richten naar de wensen en behoeften van de cliënten en waren op zoek naar een dagstructuur voor de groep. Ook wilden ze de groep gezellig maken, maar het moest wel praktisch zijn en niet voor overprikkeling zorgen bij de cliënten. Kortom, veel vragen en opties omtrent de nieuwe groep, maar weinig antwoorden. Daarnaast was de ervaring dat cliënten vaak overprikkeld of onderprikkeld raakten waardoor zij ongewenst gedrag gingen vertonen. De begeleiders wisten niet wat ze hieraan konden doen. De aanleiding voor het onderzoek kwam dan ook voort uit een vraag die ging over het aansluiten bij prikkelregulatie. Voor dit onderzoek is een literatuuronderzoek gedaan waaruit bleek dat de doelgroep baat kan hebben bij structuur, visualisatie en een passende inrichting. Ook bleek dat overprikkeling en onderprikkeling te verminderen zijn, door deze onderdelen van de begrippen ruimte en ritme aan te laten sluiten bij de cliënten. Dat wil zeggen dat de inrichting moet worden aangepast aan de behoefte van de cliënten en dat er structuur en visualisatie moet worden geboden om de cliënten overzicht te bieden. De onderzoeksvraag luidt: hoe kunnen de begeleiders van De Herberg in Arnhem zodanig invulling geven aan ruimte en ritme zodat ze aansluiten bij de cliënten?
Voor dit onderzoek zijn er telefonisch interviews gevoerd met de ouders/verzorgers van de cliënten om een helder beeld te krijgen van de thuissituatie. Er is gevraagd of daar gebruik wordt gemaakt van structuur en visualisatie en of de gemeenschappelijke ruimtes in huis zoals de woonkamer en de slaapkamer van het kind zijn aangepast aan de behoeften die hij/zij heeft. Daarnaast zijn er externe organisaties bezocht om daar met professionals te praten over de inrichting van hun groep/locatie. Hier zijn ook foto’s gemaakt als aanvulling op de interviews, zodat er een beeld is bij de gegeven antwoorden. Verder is er naar gekeken hoe deze professionals gebruikmaken van structuur en visualisatie op de groep. Deze interviews resulteerden in een breed assortiment van aanbevelingen voor De Herberg. De voornaamste resultaten hebben te maken met het decoreren van de groep. Er is geadviseerd om decoratie hoog te hangen/zetten (±1,60 meter) zodat cliënten er niet bij kunnen of het kapot maken. Daarnaast werd aangegeven nepplanten te gebruiken en andere decoratie dat niet snel stuk gaat. Er is geadviseerd om kleurgebruik in te zetten als decoratie. Daarnaast werd er benoemd dat het fijn is om een plek te hebben op de groep waar een cliënt tot rust kan komen wanneer hij of zij overprikkeld of onderprikkeld is. Ook werd er geadviseerd om irrelevante prikkels uit de ruimte te verwijderen om overprikkeling te voorkomen en de cliënt zich beter kan richten op een activiteit. Er werd benoemd om rust de boventoon te laten voeren. Tot slot werd er aanbevolen om een vaste dagstructuur op te stellen en daarbij gebruik te maken van visualisatie.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingPedagogiek
AfdelingAcademie Mens en Maatschappij
PartnerSiza - De Herberg
Datum2018-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk