De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Maakt beweging bewust?

Het verband tussen de grof motorische vaardigheden en het lichaamsbewustzijn bij jongeren met een licht verstandelijke beperking

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Maakt beweging bewust?

Het verband tussen de grof motorische vaardigheden en het lichaamsbewustzijn bij jongeren met een licht verstandelijke beperking

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Inleiding
Dit onderzoek is tot stand gekomen in samenwerking met ’s Heeren Loo, Groot Emaus. Hier wonen jongeren met een licht verstandelijke beperking, in de leeftijd van 12 tot 18 jaar, met (ernstige) gedragsproblemen en/of sociaal-emotionele problemen. Binnen de DSM-5 (2014) wordt een licht verstandelijke beperking aan de hand van het adaptieve functioneren gedefinieerd, omdat dit bepaalt hoeveel ondersteuning iemand nodig heeft.
De opdrachtgever, Bas van Ritbergen, heeft als einddoel het schrijven van een interventie gericht op het vergroten van de grof motorische vaardigheden en het lichaamsbewustzijn van deze jongeren. Hij heeft het vermoeden dat er een verband is tussen de grof motorische vaardigheden en het lichaamsbewustzijn van de jongeren.
Doel
Het doel van dit onderzoek is het krijgen van inzicht in het verband tussen de grof motorische vaardigheden en het lichaamsbewustzijn bij deze jongeren. Uiteindelijk heeft de opdrachtgever als doel om een interventie te schrijven gericht op het vergroten van de grof motorische vaardigheden en/of het lichaamsbewustzijn.
Methode
Binnen dit onderzoek is een explorerende onderzoeksmethode gehanteerd. De onderzoeksbenadering is van kwalitatieve en kwantitatieve aard. Deelvragen 1 t/m 4 zijn beantwoord aan de hand van deskresearch en deelvragen 5 t/m 7 aan de hand van twee meetinstrumenten en een secundaire analyse. De twee meetinstrumenten die gebruikt zijn binnen dit onderzoek zijn de Movement ABC-2 en de SAQ. De Movement ABC-2 meet de grof motorische vaardigheden van de jongeren en de SAQ meet het lichaamsbewustzijn van de jongeren. Met de uitkomsten van deze twee metingen en de secundaire analyse is een statistische analyse in SPSS uitgevoerd.
Resultaten
Binnen dit onderzoek wordt er in deelvragen 3 en 6 dieper ingegaan op het verschil tussen jongens en meisjes. Vanuit de literatuurstudie naar het verschil tussen jongens en meisjes zijn er duidelijke verschillen zichtbaar. Deze verschillen zijn ook zichtbaar vanuit de kwantitatieve resultaten, maar zijn echter niet significant bevonden.
In deelvragen 4 en 7 wordt er binnen dit onderzoek dieper in gegaan op de verschillen tussen jongeren met ADHD en jongeren zonder ADHD. Uit de literatuurstudie komen andere resultaten naar voren dan uit de kwantitatieve analyse.
Conclusie
Uitgaande van de resultaten, mits de discussiepunten in acht worden genomen, lijkt er geen verband te zijn tussen de grof motorische vaardigheden en het lichaamsbewustzijn bij jongeren, in de leeftijd 12 tot 18 jaar, met een licht verstandelijke beperking in combinatie met (ernstige) gedragsproblemen en/of sociaal-emotionele problemen binnen ’s Heeren Loo, Groot Emaus.

Toon meer
OrganisatieHAN University of Applied Sciences
OpleidingVaktherapie
AfdelingAcademie Gezondheid en Vitaliteit
Partner's Heeren Loo
Datum2016-06-27
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk