De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Person Driven Planning

Een onderzoek naar de ervaringen en behoeften van cliënten, het sociaal netwerk en professionals binnen Siza

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Person Driven Planning

Een onderzoek naar de ervaringen en behoeften van cliënten, het sociaal netwerk en professionals binnen Siza

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoeksrapport beschrijft de resultaten en aanbevelingen van een praktijkonderzoek gericht op Person Driven Planning (PDP). De aanleiding voor dit onderzoek is voortgekomen uit eerdere onderzoeken die gedaan zijn binnen zorginstelling Siza in samenwerking met Powertools. Het onderzoek richt zich op jongvolwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) (en een licht verstandelijke beperking (LVB)), die begeleiding ontvangen van Siza en ervaring hebben met PDP. Daarnaast richt het onderzoek zich ook op het sociaal netwerk van de cliënten en op de professionals die werkzaam zijn binnen Siza.
Uit literatuuronderzoek komt naar voren dat mensen met een ASS (en een LVB), beperkingen ervaren op verschillende levensgebieden. Deze beperkingen zorgen ervoor dat ze geremd worden in hun ontwikkeling naar zelfredzaamheid en in het participeren binnen de samenleving. PDP is een middel dat bijdraagt aan het vergroten en verbeteren van de zelfredzaamheid van mensen met een beperking. De eerste PDP bijeenkomst wordt binnen Siza als waardevol ervaren, hoe waarde vol het gehele PDP proces is blijft echter onduidelijk. Daarbij is het ook niet duidelijk wat de ervaringen en behoeften zijn van de betrokkenen als het gaat over het PDP proces. Daarom is het doel van dit onderzoek het in kaart brengen van de ervaringen en behoeften van de betrokkenen in het PDP proces, om vervolgens tot aanbevelingen te komen. De vraagstelling die centraal staat in dit onderzoek luidt als volgt: “Wat zijn de ervaringen en behoeften van de betrokkenen in het PDP proces binnen Siza?”.
Dit onderzoek maakt gebruik van een kwalitatieve onderzoeksbenadering. De ervaringen en behoeften van de betrokkenen zijn in kaart gebracht door het bevragen van de betrokkenen middels het afnemen van (individuele) interviews. Tevens is prof. dr. Caren Sax, expert op het gebied van PDP, schriftelijk geïnterviewd. De adviezen die zij gegeven heeft worden als waardevol gezien.
De onderzoeksresultaten laten zien dat er enkele verbeterpunten zijn op het gebied van: digitalisering, het betrekken van het sociaal netwerk en evaluatie. De behoefte rondom digitalisering is gericht op het digitaliseren van de uitkomsten van PDP en op een verbetering van het systeem Cura. Het sociaal netwerk wordt binnen PDP als zeer waardevol en aanvullend gezien, het betrekken van het sociaal netwerk binnen PDP vraagt op dit moment om verbetering. Tot slot is er behoefte aan een vorm van evaluatie op zowel organisatorisch gebied als in het PDP proces.
Aan de hand van bovenstaande verbeterpunten zijn aanbevelingen opgesteld. Met betrekking tot digitalisering van de uitkomsten van PDP wordt een digitaal platform aanbevolen. Dit platform moet voldoen aan de wensen en behoeften van alle betrokkenen. Een online zorgplatform dat gezien kan worden als good practice is ‘Quli’. Aanbevelingen die gedaan zijn op gebied van het betrekken van het sociaal netwerk, richt zich op het in kaart brengen van het sociaal netwerk van de cliënt door middel van een ecogram en het actief blijven betrekken van het netwerk door middel van een (familie)netwerkberaad. Tot slot wordt er op gebied van evaluatie aanbevolen meer evaluaties te implementeren binnen de organisatie. Door de korte looptijd van dit onderzoek was het nader onderzoeken of implementeren van de aanbevelingen niet realiseerbaar. Aan het eind van dit onderzoeksrapport zijn er daarom suggesties gegeven voor vervolgonderzoek.

Toon meer
OrganisatieHAN University of Applied Sciences
OpleidingMaatschappelijk Werk en Dienstverlening
AfdelingAcademie Mens en Maatschappij
PartnerKenniscentrum HAN SOCIAAL, Siza
Datum2017-05-31
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk