De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Implementatie van MVO binnen Burgland Bouw B.V.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Implementatie van MVO binnen Burgland Bouw B.V.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Burgland Bouw B.V. is een middelgrote aannemer in de gemeente Neder-Betuwe. De
organisatie merkt dat de overheid, semioverheid en professionele opdrachtgevers steeds
meer waarde hechten aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en zij ervaart
tevens dat dit steeds belangrijker wordt in het hedendaagse bedrijfsleven. Zij verwacht dan
ook dat in de toekomst door klanten steeds meer gevraagd gaat worden naar het MVO-
beleid van Burgland Bouw, bij aanbestedingen en af te sluiten contracten. Vandaar dat de
wens is ontstaan om een MVO-certificaat te behalen.
Het certificaat voor het MVO managementsysteem is voor Burgland Bouw B.V. een objectief
bewijsmiddel dat haar organisatie maatschappelijk verantwoord onderneemt. Hierin worden
de eisen en verwachtingen van de stakeholders op de MVO indicatoren aangestuurd, op
doelstelling en resultaat. Met de drie pijlers People, Planet en Profit wordt een praktische
invulling gegeven aan de ISO 26000. Tevens wordt voorzien in de behoefte om duurzame
ontwikkeling concreet, objectief, aantoonbaar én certificeerbaar te kunnen maken, vanuit
maatschappelijke betrokkenheid.
In dit afstudeerproject is onderzoek gedaan naar de huidige activiteiten binnen Burgland
Bouw, die al betrekking hebben op MVO. Dit heeft geleidt tot de volgende probleemstelling:
‘Wat is noodzakelijk om na de 0-meting te ondernemen om een certificeringsgereed MVO
managementsysteem te creëren wat praktisch werkbaar is voor Burgland Bouw?’
Om antwoord te kunnen geven op bovenstaande probleemstelling is eerst een
literatuurstudie uitgevoerd. Hierin zijn de definitie, normen en richtlijnen, MVO
Prestatieladder, alternatieven en gerelateerde certificaten, benchmarking, typen
stakeholders en het perspectief uitgediept.
Na de literatuurstudie is onderzocht hoever MVO al is geïmplementeerd in de
bedrijfsvoering van Burgland Bouw. Dit is gedaan aan de hand van een 0-meting.
Verder is onderzocht welke stakeholders Burgland Bouw heeft, welke stakeholders er van
invloed zijn op het MVO-beleid en aan welke MVO indicatoren zij kunnen worden
gekoppeld. Op deze indicatoren zijn zij vervolgens uitgevraagd door middel van enquêtes.
Ook is er onderzocht welke activiteiten Burgland Bouw per MVO indicator nog moet
ondernemen om te voldoen aan de MVO principes. Deze activiteiten zijn ontstaan vanuit de
0-meting en de enquêtes.
Als laatste is onderzocht hoe het managementsysteem up-to-date kan worden gehouden en
hoe de communicatie en terugkoppeling naar de stakeholders op een doeltreffende manier
kan worden onderhouden.
De uitkomsten van de hierboven genoemde onderzoeken zijn verwerkt in tabellen. In deze
tabellen is terug te vinden wat er moet worden ondernomen om een certificeringsgereed
managementsysteem te creëren. Daarnaast is hierin weergegeven wat dient te worden
ondernomen om het managementsysteem praktisch werkbaar te maken en te houden.
Hiermee is de probleemstelling beantwoord.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingBouwkunde
AfdelingAcademie Built Environment
PartnerBurgland Bouw Dodewaard
Datum2016-08-22
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk