De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een goede start

Bouwen en inrichten voor jongeren van 14 tot en met 18 jaar met een licht verstandelijke beperking, autisme spectrum stoornis en/of gedragsproblematiek

Een goede start

Bouwen en inrichten voor jongeren van 14 tot en met 18 jaar met een licht verstandelijke beperking, autisme spectrum stoornis en/of gedragsproblematiek

Samenvatting

Het afstudeeronderzoek vindt plaats binnen de organisatie Pluryn in samenwerking met het Dr. Leo Kannerhuis. Zij willen dat er voor jongeren met een autisme spectrum stoornis (ASS), licht verstandelijke beperking (LVB) en/of gedragsproblematiek een nieuwe behandelgroep wordt opgezet. Voor dit rapport is onderzocht hoe deze nieuwe behandelgroep vormgegeven moet worden, om zo de ontwikkeling van de doelgroep te bevorderen. Het uiteindelijke doel is dat de organisaties Pluryn en Dr. Leo Kannerhuis een nieuwe behandelgroep opgezet hebben voor jongeren met een LVB, ASS en/of gedragsproblematiek, waarin de ontwikkeling van deze jongeren het beste tot zijn recht komt. De volgende vraagstelling staat centraal tijdens het onderzoek: ‘In welke vorm van huisvesting komt de ontwikkeling van jongeren van 14 tot en met 18 jaar met een licht verstandelijke beperking, autisme spectrum stoornis en/of gedragsproblematiek het beste tot zijn recht?’. Het is een beschrijvend en evaluerend onderzoek, waar een kwalitatieve benadering centraal staat. Echter, is er ook gebruik gemaakt van cijfermatige informatie, waardoor er ook sprake is van gekwantificeerd onderzoek.

Concluderend kan gesteld worden dat volgens de jongeren en persoonlijk begeleiders, met betrekking tot de huisvesting, de jongeren behoefte hebben aan overzicht, voorspelbaarheid, persoonlijke ruimte, toezicht, veiligheid, huiselijkheid, het ontwikkelen van zelfstandigheid, een plek waar ze zich kunnen terug trekken van de groepsdrukte en een prikkelarme ruimte.
Daarbij kan geconcludeerd worden dat er verschillende bevorderende factoren zijn, met betrekking tot de doelgroep, op het gebied van inrichting van de huisvesting, zoals de basisinrichting van de slaapkamers en een prikkelarme woonkamer. Ook een aparte speelruimte als onderdeel van de woonkamer is een bevorderende factor. Zo wordt de ontwikkelingstaak ‘vrije tijd’ bevorderd, jongeren kunnen dan activiteiten ondernemen en hun vrije tijd zinvol doorbrengen. Bij de keuken is een belangrijke factor dat er geen sloten op de keukenkasten zitten. Dit bevordert de ontwikkelingstaak ‘eigen woonsituatie’, omdat jongeren dan leren om zorg te dragen voor spullen. Twee andere factoren die van belang zijn voor de keuken zijn genoeg werkruimte en een kookeiland, om zo de communicatie te bevorderen. Daarnaast werkt de L-vorm van de badkamer bevorderend, omdat er door deze vorm privacy en overzicht ontstaat. Hier hebben de jongeren behoeften aan. Als laatste is een aparte time-out ruimte een bevorderende factor, omdat de doelgroep in deze ruimte tot rust kan komen.
Er zijn ook verschillende belemmerende factoren, zoals geluidsoverlast, de balk voor het raam, een te kleine keuken, een instellingsdouche en het gemis van een time-out ruimte.

Toon meer
OrganisatieHAN University of Applied Sciences
OpleidingPedagogiek
AfdelingAcademie Mens en Maatschappij
PartnerPluryn
Datum2016-05-30
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk