De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Middelen voor middelen

Verantwoordingsverslag

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Middelen voor middelen

Verantwoordingsverslag

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De La Salle is een specialistisch orthopedagogisch behandel- en expertisecentrum voor jongeren in de leeftijd van 4 tot 23 jaar. De La Salle is er om jongeren met een licht verstandelijke beperking en (zeer) ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen op professionele wijze te behandelen, te adviseren en te ondersteunen (De La Salle, z.d.). Binnen Linde 4, één van de behandelgroepen van De La Salle, werden ten tijde van het onderzoek tien jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 21 jaar behandeld. Van deze tien jongeren kwamen er gemiddeld acht wekelijk óf dagelijks in aanraking met drugs en/of alcohol. Medewerkers hebben hierop verschillende interventies ingezet om het middelengebruik terug te dringen. Echter, bleken deze interventies niet het gewenste effect te hebben.
Jongeren verblijven maar een specifieke periode binnen Linde 4. Daarom is de keuze gemaakt om het onderzoek te richten op de medewerkers, zodat zij ondersteunt worden in hun handelen. Het doel van het onderzoek is daarom: ‘de medewerkers worden, passend bij de missie en visie van de organisatie, ondersteund in hun handelen bij middelengebruik door jongeren.’ Om het doel te kunnen behalen is op verschillende niveaus onderzoek gedaan namelijk:
 Wat zegt de literatuur;
 Wat zijn de behoeften van de medewerkers;
 Hoe handelen ze op andere behandelgroepen;
 Welke mogelijkheden zijn beschikbaar binnen De La Salle;
 Wat zijn de mogelijkheden vanuit de samenwerking met Novadic Kentron.
Door de vijf bovenstaande niveaus te onderzoeken is een helder beeld gecreëerd waarop medewerkers ondersteund kunnen worden in hun handelen bij middelengebruik door jongeren. Deze resultaten en conclusies van het onderzoek zijn gepresenteerd aan het team van Linde 4. Daaruit is een aanbeveling gedaan om een handreiking te ontwikkelen waarmee de medewerkers ondersteund worden in hun handelen.
In dit verslag, middelen voor middelen, zal eerst worden verduidelijkt waarom een handreiking de oplossing is tot het ondersteunen van de medewerkers. Daarna wordt beschreven hoe het product voor en door de medewerkers is ontwikkeld. Vervolgens wordt onderbouwt hoe de behoeften van de medewerkers terug komen in de handreiking. Het product is ontwikkeld om als “rode draad” te fungeren. Medewerkers kunnen de informatie uit de handreiking gebruiken ter ondersteuning in hun handelen bij middelengebruik door jongeren. Hierna zal worden verduidelijkt hoe de samenhang van instrumenten zorgt voor een vernieuwend product voor de medewerkers. Aan het einde van het verslag, middelen voor middelen, is beschreven hoe de vormgeving een bijdrage levert in het overbrengen van de inhoud. Als laatste is een opsomming van gebruikte literatuur toegevoegd, en in bijlage één is de handreiking geplaatst.

Toon meer
OrganisatieHAN University of Applied Sciences
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening
AfdelingAcademie Mens en Maatschappij
PartnerDe La Salle
Datum2017-01-23
TypeBachelor
TaalEngels

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk