De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Veiligheid in seksuele diversiteit

een kwalitatief onderzoek naar de ervaren veiligheid omtrent seksuele diversiteit in het voortgezet onderwijs

Open access

Rechten:

Veiligheid in seksuele diversiteit

een kwalitatief onderzoek naar de ervaren veiligheid omtrent seksuele diversiteit in het voortgezet onderwijs

Open access

Rechten:

Samenvatting

Er wordt graag gedacht dat er steeds meer sprake is van tolerantie op het gebied van seksuele diversiteit. Toch blijkt het dat de traditionele heteronormatieve kaders nog steeds van invloed zijn op onze maatschappij. Dit houdt in dat we in een wereld leven waar heteroseksualiteit vaak nog de norm is, en waar iedereen die niet binnen de hokjes ‘man’ of ‘vrouw’ past als ‘anders’ wordt gezien (Universiteit Utrecht, 2018). Uit onderzoek blijkt dat de acceptatie van seksuele diversiteit onder jongeren nog lager is dan onder volwassenen (Communicatie Movisie, 2021). Een van de belangrijkste leefwerelden waarin jongeren zich dagelijks bevinden is de schoolomgeving (Ballantine & Hammack, 2012). Het blijkt dat LHBTIQ+ jongeren op school regelmatig te maken krijgen met vormen van negatieve bejegening, zoals schelden, negatieve opmerkingen, buitensluiten, pesten en zelfs fysiek geweld. Dit kan het gevoel van veiligheid van jongeren op school belemmeren (Mooij et al., 2012).
Het Montessori College wilde meer inzicht verkrijgen in hoe de veiligheid omtrent seksuele diversiteit wordt ervaren door leerlingen op school. Zij willen namelijk een veilige omgeving creëren op school voor leerlingen, zodat iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht de seksuele voorkeur/identiteit. Het doel van dit onderzoek was om in kaart te brengen hoe de leerlingen van het Montessori College de veiligheid op school ervaren, en dan specifiek op het gebied van seksuele diversiteit. Zodoende is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: ‘Hoe ervaren de leerlingen van het Montessori College de veiligheid omtrent het thema seksuele diversiteit op school?’.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingToegepaste Psychologie
AfdelingFontys Hogeschool HRM en Psychologie
PartnerMontessori College, Eindhoven
Datum2023-03-24
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk