De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Rekenen op vaardigheden voor de toekomst#nu

Master SEN Praktijkgericht Onderzoek

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Rekenen op vaardigheden voor de toekomst#nu

Master SEN Praktijkgericht Onderzoek

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoeksverslag geeft een ondersteuningsmiddel voor de leerkracht in het basisonderwijs om digitaal leermateriaal te integreren in het rekenonderwijs. Door moderne technologische hulpmiddelen en software in te zetten zal de leermotivatie van leerlingen worden gestimuleerd. Daarnaast worden er nieuwe vaardigheden van hen gevraagd die ze op de arbeidsmarkt nodig zullen hebben gezien de snel veranderende samenleving door, onder andere, ontwikkelingen van informatie- en communicatietechnologie (ICT). Doel van dit onderzoek is een gebruiksvriendelijk instrument te ontwikkelen voor leerkrachten waarmee stapsgewijs de onderwijspraktijk kan worden verrijkt met ICT-hulpmiddelen, een goede selectie van digitaal leermateriaal en een doordachte, didactische aanpak tijdens rekenactiviteiten. Er is gekozen voor een invalshoek van de 21st century skills, vaardigheden die de leerlingen in de toekomst nodig zullen hebben op de arbeidsmarkt; naast inoefenen en automatisering is er meer aandacht voor samenwerken en delen, kritisch denkvermogen, ICT-geletterdheid en creativiteit. De gekozen onderzoeksstrategie voor dit onderzoek betreft een ontwerponderzoek. Deze strategie is geschikt voor onderzoeken met als doel een ontwerp te maken en dit vervolgens te testen en toetsen in de praktijk (De Lange, Schuman, & Montesano Montessori, 2011). Er zijn raakvlakken met een actieonderzoek. Dit kenmerkt zich ook door het verbeteren van de praktijk door middel van een interventie. Dit onderzoek en de uitkomsten ervan kunnen een bijdrage leveren in de modernisering van het onderwijs waarbij er een verschuiving plaatsvindt van kennisoverdracht door de leerkracht naar kennisconstructie door de leerling. De rol van de leerkracht verandert hierdoor van leider naar begeleider, maar zijn invloed op het leerproces en de leermotivatie blijft gelijk

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingMaster Special Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
PartnerFontys Hogescholen
Jaar2016
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk