De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De doorgaande lijn van 0-6: de ideale combinatie of een gdwongen huwelijk? Een onderzoek naar de doorgaande lijn 0-6 in het kader van de doorgaande lijn bij Kindcentrum de Troubadour te Rosmalen

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

De doorgaande lijn van 0-6: de ideale combinatie of een gdwongen huwelijk? Een onderzoek naar de doorgaande lijn 0-6 in het kader van de doorgaande lijn bij Kindcentrum de Troubadour te Rosmalen

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Landelijk is een ontwikkeling gaande die gericht is op ontschotting tussen basisscholen, kinderopvang en peuterspeelzalen. Dat betekent een samenwerking tussen verschillende partners die betrokken zijn bij de opvoeding, opvang en educatie van kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. Daartoe zijn Signum, Kanteel Kinderopvang en Stichting Peuterspeelzalen 's-Hertogenbosch, in 2007 een samenwerkingsverband aangegaan.
Door middel van een gefaseerde integratie wordt een basisvoorziening vormgegeven waarin alle disciplines zoveel mogelijk geïntegreerd zijn en er een sluitend aanbod van spel, educatie, zorg en opvang van hoge kwaliteit geboden wordt.
De integratie van 0-6, bestaand uit het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal en de groepen 1-2 van de basisschool, staat centraal in mijn scriptie. Welke groepsprocessen spelen zich af tijdens de samenwerking? En welke middelen zijn geschikt om deze samenwerking te intensiveren? De laatste vraag is tevens de hoofdvraag van mijn scriptie.
Om de samenwerking mogelijk te maken is een gezamenlijke visie voor het gehele kindcentrum bepaald en is er een missie omschreven. Die vormt een basis voor de inhoudelijke vormgeving van de doorgaande lijn.
Zoals gezegd staat de doorgaande lijn van 0-6 centraal. Hieraan voorafgaand heeft de integratie van het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal zich voltrokken. Die processen zijn aan de hand van een groepsontwikkelingstheorie beschreven. Uit het verslag blijkt dat de medewerkers van het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal zich ontwikkeld hebben tot een autonome groep die in staat is om zelf vorm te geven aan de doorgaande lijn. Dat is echter niet vanzelf gegaan. De groep heeft zich zo ver ontwikkeld door alle fases op een goede manier te doorlopen.
De groepsontwikkeling van 0-6 bevindt zich echter nog in een oriënterende fase. Daardoor kan het realiseren van de doorgaande lijn stagneren. Wanneer de groep te lang in deze fase blijft steken kan dit een negatieve invloed hebben op de motivatie en inzet van de medewerkers van 0-6.
Om inzichtelijk te maken wat er leeft bij de medewerkers van 0-6, degenen die de doorgaande lijn in de praktijk moeten vormgeven, is een vragenlijst opgesteld. Er is gevraagd naar hun motivatie, behoeften en ideeën ten aanzien van de verdere ontwikkeling van de doorgaande lijn 0-6. Hieruit is naar voren gekomen dat er behoefte is aan meer kennis en inzicht in elkaars werkveld waardoor het wederzijds respect kan groeien. Open communicatie is tevens een middel om de samenwerking te verbeteren en te versterken.
De aanbevelingen die hieruit voortkomen zijn praktisch haalbaar. Het creëren van een klimaat waarin open communicatie mogelijk is behoort tot één van de aanbevelingen. Hierin is een grote rol weggelegd voor het leidinggevend- en aansturend personeel. Daarnaast zou een uitwisselingsprogramma gestart moeten worden waarbij men een 'kijkje in de keuken' van de ander neemt en zo het vertrouwen, begrip en wederzijds respect kan ontwikkelen zodat een dusdanige basis ontstaat van waaruit de doorgaande lijn 0-6 verder vormgegeven kan worden.
Wanneer de basis solide is kan de doorgaande lijn 0-6 uitbloeien tot een succes en een grote meerwaarde voor alle betrokkenen betekenen!

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Hogeschool Pedagogiek
Jaar2009
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk