De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

In'richtinggevend: pedagogische inrichting van de binnenspeelruimte in de dagopvang

Rechten: Alle rechten voorbehouden

In'richtinggevend: pedagogische inrichting van de binnenspeelruimte in de dagopvang

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Deze scriptie is gerealiseerd vanuit een afstudeerstage van Fontys Hogeschool Pedagogiek, bij Spring kinderopvang. Spring heeft behoefte aan beleidsvorming als gevolg van de professionalisering van de kinderopvang, ten behoeve van eenduidigheid en onderbouwing in het pedagogisch handelen, dat de kwaliteit vergroot. Met haar vernieuwde pedagogische visie is het van belang dat Spring aandacht geeft aan de inrichting van de binnenspeelruimte in de kinderopvang, waarbij de nadruk ligt op de dagopvang. Dit heeft geleid tot de onderzoeksvraag:
Op welke wijze kan de binnenspeelruimte in de dagopvang van Spring pedagogisch ingericht worden, rekening houdend met het pedagogisch beleid van de organisatie?
Hierbij is ten doel gesteld Spring aanbevelingen te doen omtrent het pedagogisch inrichten van de binnenspeelruimte in de dagopvang en daaraan mogelijk een protocol te koppelen.

Voor de beantwoording van de onderzoeksvraag is literatuur geraadpleegd, vanuit de perspectieven van de organisatie Spring, de maatschappij, het kind en de opvoeders. Met betrekking tot Spring is er verdieping gezocht in het gevoerde pedagogisch beleid, de pedagogische visie en de doelgroepbeschrijving. Met betrekking tot het maatschappelijk perspectief is er verdieping gezocht in de geschiedenis en de professionalisering van de kinderopvang en tevens de parallel lopende verandering van het mens- en kindbeeld. Op kindniveau is er uitgegaan van de ontwikkelingsbehoeften van het kind en de betekenis daarvan voor de ruimte. Ten slotte is er op het gebied van het pedagogisch handelen van opvoeders onderzocht hoe de ruimte ondersteunend pedagogisch ingericht kan worden. Daarbij speelt het veranderen of reduceren van de rol van de opvoeder een cruciale rol, aangezien een goede pedagogische inrichting de opvoeder in haar pedagogisch handelen kan ondersteunen. Dit betreft met name het reguleren en stimuleren van speelleergedrag door de inrichting van de ruimte, waarmee ontwikkelingsstimulering en daardoor opvoedingsondersteuning plaatsvindt. Het reguleren bestaat feitelijk uit het bieden van structuur, het stimuleren bestaat uit het bieden van uitdaging. Twee factoren die van belang zijn bij de inrichting van de binnenspeelruimte.

Naast de verdieping in literatuur heeft er praktijkonderzoek plaatsgevonden binnen de betreffende organisatie, alsmede in de vergelijkbare kinderopvangorganisatie Kinderstad te Tilburg. Middels observatie van de inrichting en het speelleergedrag van kinderen, is onder andere het verschil tussen esthetisch en pedagogisch onderbouwd inrichten, duidelijk geworden. Gekoppeld aan de pedagogische basisdoelen zoals geformuleerd in de Wet kinderopvang, dienen de doelen 'veiligheid bieden' en 'persoonlijke competentie ontwikkelen' aandacht te krijgen bij de inrichting van de ruimtes.

De combinatie van conclusies van beide onderzoeksvormen, hebben geleid tot de opzet van een protocol voor de inrichting van de binnenspeelruimte in de dagopvang, met daarbij een onderbouwende visiebeschrijving. Centraal daarin staan de peilers 'speelleerplekken, zintuiglijke prikkels en kindniveau'. De koppeling naar beleid wordt gelegd in de onderbouwing vanuit de pedagogische visie van Spring, het VVE-programma waarin een groot deel van het personeel momenteel geschoold wordt en de professionalisering vanuit de Wet Kinderopvang. De aanbevelingen hebben dus vorm gekregen in een praktisch, direct inzetbaar product dat het antwoord vormt op de onderzoeksvraag en daarmee de beroepskritische situatie van de kinderopvang van Spring.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Hogeschool Pedagogiek
Jaar2009
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk