De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Beleving van de motivatie in het basisonderwijs

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Beleving van de motivatie in het basisonderwijs

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in de beleving van de motivatie binnen groep 7 van OBS XXX. Bij de uitvoer van dit onderzoek is uitgegaan van de zelfdeterminatietheorie van Ryan & Deci (2000). Van daaruit komt naar voren dat het bevredigen van de drie psychologische basisbehoeften autonomie, relatie en competentie, leidt tot intrinsieke motivatie. Er wordt onderzocht of leerkrachten tegemoetkomen aan deze behoeften en of de
leerlingen dat ook zo ervaren. Daarnaast worden binnen deze theorie drie verschillende vormen van extrinsieke motivatie aangehaald, namelijk 'extrinsieke motivatie op basis van persoonlijk belang', 'extrinsieke motivatie vanuit interne verplichting' en 'extrinsieke motivatie vanuit erteme verplichting'. Er is onderzocht welke vorm van motivatie, inclusief intrinsieke motivatie, het meest voorkomt onder de leerlingen in groep 7. Aan het onderzoek hebben 99 leerlingen deelgenomen en vijf leerkrachten. Er zijn leerlingvragenlijsten, leerkrachtvragenlijsten en interviews afgenomen. De conclusie van dit onderzoek is dat de leerlingen uit groep 7 van OBS XXX voornamelijk extrinsiek gemotiveerd zijn op basis van persoonlijk belang gevolgd door de intrinsieke motivatie. Daarnaast komen de leerkrachten uit deze groep over het algemeen tegemoet aan de drie psychologische basisbehoeften en de leerlingen ervaren dat ook. Hen wordt naar aanleiding van de resultaten geadviseerd om hun eigen handelen kritisch te bekijken en om van daaruit eventueel de aanpak in de klas aan te passen of te veranderen. Ook worden suggesties gedaan voor vervolgonderzoek gericht op de verschillen in motivatie bij verschillende vakken of onderzoek dat zich meer verdiept in het cornpetentiegevoel van leerlingen.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingLeraar basisonderwijs
AfdelingFontys Hogeschool Kind en Educatie
Datum2016-05-30
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk