De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De door school gewenste kettingBRIEF

Onderzoek naar de inzetbaarheid van de BRIEF voor het volgen van het Executief Functioneren

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De door school gewenste kettingBRIEF

Onderzoek naar de inzetbaarheid van de BRIEF voor het volgen van het Executief Functioneren

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De door school gewenste kettingBRIEF is een onderzoek naar de inzetbaarheid van het instrument BRIEF om het Executief Functioneren van leerlingen te kunnen volgen. Het onderzoek is enerzijds geslaagd te noemen, anderzijds moet vastgesteld worden dat niet alle deelvragen goed beantwoord kunnen worden. Tijdsdruk en andere omstandigheden waren daar debet aan. Toch kan al met al gesteld worden dat het onderzoek desalniettemin is geslaagd is. De hoofdvraag is namelijk positief beantwoord en een aantal deelvragen eveneens. Een positief uitvloeisel voor de leerlingen is dat zij zich meer bewust zijn geworden van hun sterke en zwakke kanten en belangrijker nog dat zij en ook hun ouders na afloop van de onderzoeksperiode aangeven vooruit te zijn gegaan op één of meerdere categorieën van Executief Functioneren. Concluderend kan gesteld worden dat de BRIEF wel degelijk een geschikt instrument is om het Executief Functioneren bij leerlingen te volgen. Hoe het onderzoek is verlopen kunt u op de navolgende pagina's lezen. Ik wens u naast veel leesplezier, vooral ook rust en beleid toe mocht u naar aanleiding van dit onderzoek besluiten om op de eigen school voor het volgen van het Executief Functioneren de BRIEF te willen implementeren. Het loont zeker, maar implementatie moet zorgvuldig gebeuren, opdat hiervoor naast draagvlak ook draagkracht bestaat binnen het team

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingMaster Special Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
PartnersFontys Hogescholen
Jaar2014
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk