De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

het verbeteren van sociale competentie door het aanleren van sociale vaardigheden

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

het verbeteren van sociale competentie door het aanleren van sociale vaardigheden

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit praktijkgericht onderzoek in het kader van de opleiding Master of Special Education Needs gaat over het verbeteren van de sociale competentie van leerlingen in groep 5 van de basisschool. De maatschappij krijgt in toenemende mate te maken met probleemjongeren. Dit maakt dat het onderwijs zich meer richt op de sociaal-emotionele ontwikkeling. Vanuit het leerlingvolgsysteem voor gedrag, de Sociale Competentie Observatie Lijst (SCOL), blijkt dat drie leerlingen een onvoldoende scoren op een aantal gedragscategorieën. Deze leerlingen heb ik op een planmatige wijze extra ondersteuning geboden door het aanleren van sociale vaardigheden. Uit voorgaande onderzoeken komt naar voren dat het verwerven van sociale vaardigheden een langzaam inslijpend proces is dat in het dagelijks leven plaatsvindt. Om deze reden heb ik gebruik gemaakt van de samenwerkingssituatie in de reken- en taalles voor het onderwijzen van de sociale vaardigheden aan deze leerlingen. Gedurende een periode heb ik middels een actieonderzoek diverse methodieken gebruikt om tot beantwoording van de onderzoeksvraag te komen. Literatuurstudie heeft mij de basis gegeven voor het ontwerpen van een aanpak. Het onderzoek begon met het afnemen van de vragenlijst ‘relatie kind en andere kinderen’ behorende bij het interactiewiel (Verstegen & Lodewijks, 2009). Vervolgens heb ik bij de leerlingen een interview afgenomen waarin de positie die deze leerlingen innemen tijdens het samenwerken in de groep, centraal staat. Op basis van analyse van de uitslagen heb ik samen met de leerlingen hun onderwijsbehoeften bepaald. Vervolgens heb ik na een aantal weken een tussenmeting gedaan. Dit deed ik door de vragenlijst nogmaals in te vullen terwijl ik opnieuw een interview bij de leerlingen afnam. Gedurende het onderzoek vonden wekelijks reflectiegesprekken met de leerlingen plaats. Aan het einde van het onderzoek heb ik het leerlingvolgsysteem, de SCOL, weer ingevuld. De conclusie van het onderzoek is dat de sociale competentie van de leerlingen is verbeterd. De leerlingen scoren op de SCOL een voldoende en in de praktijk trekken de leerlingen zich niet terug uit samenwerkingssituaties. Het onderwijzen van sociale vaardigheden binnen samenwerkend leren is een werkwijze waarmee in het dagelijkse leven de sociale ontwikkeling van de leerlingen bevorderd kan worden

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingMaster Special Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
PartnerFontys Hogescholen
Jaar2016
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk