De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Oplossingsgericht naar een betere registratie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Oplossingsgericht naar een betere registratie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Ik wilde d.m.v. oplossingsgericht coachen het team van mijn school competenter maken in het registreren van de evaluaties van de groeps- en handelingsplannen. Uit een enquête en regulier bezoek van de inspecteur bleek dat de registratie onvoldoende was. Hierdoor konden we bij de uitvoering van 1-zorgroute en het daaraan gekoppelde Handelingsgericht Werken onvoldoende inspelen op de onderwijsbehoeften van de kinderen. Het was voor de leerkrachten, voor mij als interne begeleider, maar zeker ook voor de kinderen van onze school van belang dat hier verbetering in kwam. Ik heb gekozen voor het oplossingsgericht coachen en daaruit voortkomend het oplossings-gericht sturen, om dat deel van het team dat aangaf hier nog niet voldoende bekwaam in te zijn, verder te helpen. Uit eerdere ervaring met deze manier van begeleiden die ik opdeed tijdens het eerste jaar van de opleiding Master SEN, wist ik dat dit bij een deel van het team werkte. En als iets werkt moet je er vooral meer van doen! Ik heb gebruik gemaakt van de techniek van het schalen om in beeld te krijgen wat deze groep leerkrachten nodig heeft om tot een door de school gewenste registratie te komen. Daarnaast gaven de leerkrachten aan wat voor hen persoonlijk goed registreren is. Gedurende de twee maanden dat ik bezig ben geweest met het verzamelen van de data en het houden van oplossingsgerichte gesprekken, kan ik zeggen dat ik op mijn onderzoeks-vraag en de deelvragen antwoord heb gekregen. Ik weet nu wat mijn team nodig heeft en kan daar vervolgstappen op nemen. Uit het onderzoek zijn bovendien nieuwe vragen ontstaan die onderzocht dienen te worden.

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Datum2014-12-23
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk