De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het pedagogisch klimaat

Triple P langs de meetlat van pedagogische kwaliteit

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Het pedagogisch klimaat

Triple P langs de meetlat van pedagogische kwaliteit

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De aanleiding van dit onderzoek zijn toenemende zorgen van leerkrachten die in hun klas te maken hebben met leerlingen met gedragsproblemen. Geïnspireerd door het Triple P gedachtegoed, coach ik leerkrachten op oplossingsgerichte wijze bij de ontwikkeling van een format met praktische en positieve leerkrachthandelingen ter bevordering van het pedagogisch klimaat in de klas. Het betreft hier een actieonderzoek, dat bestaat uit twee onderzoeksdelen; een literatuurstudie en een handelingsdeel, waarin een format met pedagogische handelingen wordt opgesteld en uitgevoerd middels de Triple P methode. In dit onderzoek wordt Triple P langs de meetlat van pedagogische kwaliteit in het onderwijs gelegd. In hoofdstuk 1 van dit onderzoek wordt de aanleiding en probleemstelling geschetst. Hoofdstuk 2 beschrijft een theoretisch kader met betrekking tot een aantal kernbegrippen. Er wordt een koppeling gemaakt tussen verschillende theoretische perspectieven en het onderzoeksthema. In hoofdstuk 3 wordt de nderzoeksmethodologie belicht. Hoofdstuk 4 weergeeft een presentatie van de data. In hoofdstuk 5 vindt u de conclusies en aanbevelingen. Tenslotte beschrijft hoofdstuk 6 de verschillende lagen van reflectie

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingMaster Special Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
PartnerFontys Hogescholen
Jaar2014
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk