De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Iedereen doet mee!

Een onderzoek naar de begeleiding van leerlingen met een licht verstandelijke beperking binnen organisatie X

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Iedereen doet mee!

Een onderzoek naar de begeleiding van leerlingen met een licht verstandelijke beperking binnen organisatie X

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In Nederland is per 1 januari 2015 de Participatiewet van kracht geworden. Daarin werd het doel gesteld om zoveel mogelijk mensen, met of zonder beperking, het ‘gewone’ werkveld in te helpen (Rijksoverheid, 2018). De overheid geeft hiermee aan dat zij het van groot belang vindt dat iedereen een rol heeft in de samenleving. Daarnaast wordt er met de omzetting van Nederland van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving gestreefd naar het stimuleren van burgerschap, eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht. De Wet passend onderwijs is voor de leerlingen een voorbereiding op de Participatiewet, doordat het van scholen verwacht toegankelijk te zijn voor alle leerlingen, dus ook voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. De verantwoordelijkheid voor het vinden van een passende plek voor alle leerlingen ligt daarmee bij de scholen.
Ook binnen de gemeente Eindhoven is ervoor gekozen om een andere vorm te geven aan de ondersteuning van de inwoners, met als gevolg de oprichting van een onafhankelijke stichting WIJeindhoven in 2016. Inwoners die met een hulpvraag komen, worden door een generalist bewust gemaakt van waar de inwoner zelf nog toe in staat is, wat de talenten zijn en hoe de omgeving een bijdrage kan leveren. Binnen het speciaal basisonderwijs in Eindhoven wordt ook steeds meer de nadruk gelegd op het stimuleren, motiveren en begeleiden van de leerlingen om het beste in hun naar boven te halen, zodat zij hun kwaliteiten en vaardigheden optimaal kunnen benutten in de maatschappij.
Het onderzoeksrapport is voortgekomen uit een onderzoek dat is verricht binnen organisatie X. Organisatie X biedt leerlingen de mogelijkheid om aan de slag te gaan met het bereiken van een betere motivatie, het verkrijgen van meer zelfvertrouwen en/of een positiever zelfbeeld. Het doel hiervan is het vergroten van de ontwikkelingskansen van leerlingen en daarmee vroegtijdig schooluitval tegen te gaan.
Organisatie X krijgt, mede door de invoering van het passend onderwijs, steeds meer te maken met aanmeldingen van leerlingen met een licht verstandelijke beperking. In dit onderzoeksrapport is beschreven hoe de huidige begeleiding van leerlingen met een licht verstandelijke beperking afkomstig uit het regulier onderwijs en het speciaal onderwijs, binnen organisatie X is geregeld. Daarnaast worden de mogelijkheden en de beperkingen die de professionals en begeleiders binnen organisatie X ervaren bij de begeleiding van de sociaal-emotionele vaardigheden van deze doelgroep uitgewerkt.
De groep respondenten die betrokken zijn bij het onderzoek bestaat uit twee professionals en zes begeleiders werkzaam binnen organisatie X en twee werknemers van het speciaal basisonderwijs in Eindhoven. De resultaten van de interviews en de theorie uit het theoretisch kader vormen samen de antwoorden op de hoofd- en deelvragen in dit onderzoeksrapport. De aanbevelingen inzake de begeleiding van leerlingen met een licht verstandelijke beperking vloeien voort uit de resultaten.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingSociale Studies
AfdelingFontys Hogeschool Sociale Studies
Datum2018-06-17
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk