De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

de motivatie van de leerkracht met betrekking tot leerlingen met dyslexie onder de loep

Rechten: Alle rechten voorbehouden

de motivatie van de leerkracht met betrekking tot leerlingen met dyslexie onder de loep

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Synopsis In opdracht van de minister van OCW zijn WSNS+, Expertisecentrum Nederlands en KPC Groep in het voorjaar van 2004 met een groep deskundigen begonnen met opzetten van een plan in het ontwikkelen van een brede en integrale aanpak van dyslexie in het onderwijs. Met dit Masterplan, waarin al deze plannen zijn gebundeld, wil men de signalering en aanpak van lees- en spellingspro¬blemen in het onderwijs bevorderen. De leerkracht speelt een primaire rol in als dagelijkse begeleider van de leerling met dyslexie. Is er sprake van motivatie bij de leerkrachten om passend onderwijs te geven aan deze groep leerlingen? Zoals de stand van zaken nu is, worden verscheidene leerlingen waarbij de diagnose 'dyslexie' is vastgesteld, een of meerdere keren per week door een RT- er uit de klas gehaald om pre- teaching of remedial teaching te ontvangen. Wat is de oorzaak van het feit dat de leerkracht momenteel niet zelf een complete vorm van onderwijs op maat geeft aan deze leerlingen? Deze situatie heeft mij geleid naar de formulering van mijn onderzoeksvraag: 'Welke motivationele facetten spelen een rol bij leerkrachten van mijn stageschool die passend onderwijs moeten geven aan leerlingen met dyslexie?' Vooral in het kader van het komende passend onderwijs is het belangrijk om deze vraag beantwoord te zien. Inzicht in de aanwezigheid of afwezigheid van bepaalde motivationele facetten bij de leerkrachten, kan de school helpen bij het vormgeven van passend onderwijs voor deze groep leerlingen. Mijn onderzoek vindt plaats binnen de kleinschalige situatie van mijn stageschool. Het doel en uitgangspunt hiervan is de verbetering van de beroepspraktijk van de leerkrachten van groep 5 tot en met groep 8. Een korte enquête (kwantitatief) onder zes leerkrachten en een narratief interview (kwalitatief) met drie van hen als expliciete meting zullen gezamenlijk een beeld geven van de verschillende intrinsieke en extrinsieke motivationele facetten welke een rol spelen tijdens het dagelijks passend onderwijs geven aan deze groep leerlingen. Aan de hand van de data heb ik een analyse gemaakt aangaande de invloed van verschillende intriensieke en extrinsieke motivationele facetten op de motivatie van de leerkracht. Gebleken is dat er een verschuiving kan plaatsvinden van een intrinsiek naar een meer extrinsiek oorzakelijk verband. Zowel de leerkracht als de school, maar ook de leerling de ouders en CITO, hebben elk hun eigen aandeel in het positief trachten te beïnvloeden van deze facetten, zodat het passend onderwijs voor leerlingen met dyslexie in de volle zin van het woord ook daadwerkelijk 'passend' kan zijn. Voor de geïnteresseerde lezer heb naar aanleiding van mijn onderzoek aanbevelingen geschreven waarmee ik verwacht dat de motivatie van de leerkracht op mijn stageschool positief zal worden beïnvloed.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2012
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk