De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Emotionele begeleiding bij hartkatheterisatie

hoe verloopt de emotionele begeleiding van de patiënt op de afdeling cardiologie-kortverblijf bij een hartkatheterisatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Emotionele begeleiding bij hartkatheterisatie

hoe verloopt de emotionele begeleiding van de patiënt op de afdeling cardiologie-kortverblijf bij een hartkatheterisatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Naar aanleiding van de probleemstelling van de opdrachtgever "Welke handvatten missen verpleegkundigen en leerlingen bij het geven van emotionele begeleiding?" is de projectgroep begonnen met het zoeken van literatuur over emotionele begeleiding. Daarnaast is de projectgroep verpleegkundigen en leerlingen die werkzaam zijn op de afdeling gaan interviewen.
Tijdens het houden van de interviews is de projectgroep er achter gekomen dat er weinig problemen worden ervaren door de verpleegkundigen en leerlingverpleeg-kundigen met betrekking tot de emotionele begeleiding. De verpleegkundigen en leerlingen geven aan hiermee goed om te kunnen gaan en als er problemen waren ze er zelf uit komen. Eventuele begeleiding hierbij werd over het algemeen dan ook niet als nodig ervaren.
Op basis van deze informatie heeft de projectgroep overleg gehad met de projectbegeleidster en opdrachtgever. De projectgroep heeft hierna een ander doel van het project geformuleerd. Het definitieve doel van het project is

" Het in kaart brengen van de emotionele begeleiding van de patiënt bij een hartkatheterisatie"

Voor het in kaart brengen van de emotionele begeleiding van de patiënten bij een hartkatheterisatie heeft de projectgroep observaties gedaan op de afdeling. Hierbij is de projectgroep eerst een algemene observatie gaan doen om het algemene proces in kaart te brengen en vast te stellen welke contactmomenten er zijn bij een hartkatheterisatie. Na de algemene observatie is de projectgroep specifieke observaties gaan doen.

Het onderzoek heeft duidelijkheid verschaft over wat de literatuur schrijft over het geven van emotionele begeleiding, in het bijzonder bij hartkatheterisaties. Hieruit blijkt dat hulpverleners aangeven het moeilijk te vinden om steun en begeleiding aan te bieden (Prins, 1999). Vaak durven verpleegkundigen niet in te gaan op signalen van de patiënt die duiden op angst of bezorgdheid (Hanrath, 2007).
De observaties geven inzicht in de werkelijke situatie op de afdeling Kortverblijf. Hierbij concludeert de projectgroep dat de verpleegkundigen veelal gesloten vragen stellen en niet in gaan op de gevoelens van de patiënt. Dit zijn twee van de belangrijkste aspecten van gespreksvoering en het geven van emotionele begeleiding.

Naar aanleiding van de gevonden resultaten heeft de projectgroep aanbevelingen geschreven voor verbetering van de emotionele begeleiding op de afdeling Kortverblijf.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
PartnersCatharina Ziekenhuis Eindhoven
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk