De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Van groep 2 naar groep 3: een grote stap?

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Van groep 2 naar groep 3: een grote stap?

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Voor veel kinderen is de overgang van de hoogste kleutergroep naar groep 3 een aardig grote stap. In groep 3 worden er andere dingen van de leerlingen verwacht dan in groep 2. Niet alleen de aangeboden stof is totaal anders, ook de manier van werken is vaak een andere dan de kinderen in groep 1-2 gewend waren.

Mijn onderzoek gaat over de overgang van groep 2 naar groep 3 op onze school, te weten Daltonschool Het Palet in Kesteren. Ik ben op zoek gegaan naar mogelijkheden om de overgang van groep 2 naar groep 3 voor de leerlingen zo soepel mogelijk te laten verlopen. Mijn onderzoeksvraag was dan ook de volgende:
Hoe kan ik, samen met mijn collega's, de overgang van groep 2 naar groep 3 voor de kinderen minder groot maken in sociaal-emotioneel en didactisch opzicht?
Bij deze onderzoeksvraag heb ik een aantal deelvragen opgesteld. Door naar antwoorden op de deelvragen te zoeken heb ik mijn onderzoeksvraag kunnen beantwoorden. Bij mijn onderzoek heb ik gebruik gemaakt van literatuur, ik heb collega's van andere scholen geraadpleegd en ook een professional op het gebied van onderwijsontwikkeling.
Daarnaast heb ik mijn team een discussiestuk voorgelegd, zodat ook zij konden meedenken over de overgang van groep 2 naar groep 3.

Mijn onderzoek heeft opgeleverd dat we, en daarmee bedoel ik het team van Daltonschool Het Palet, zijn gaan nadenken over de overgang van groep 2 naar 3. N.a.v mijn literatuuronderzoek, onze ervaringen met een specifieke leerling, het discussiestuk en het advies en inzicht van Ludgerus Loohuis (senior adviseur van Marant) heb ik vooral gekeken hoe we de overgang van groep 2 naar groep 3 kunnen vergemakkelijken op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Door goed te kijken naar de specifieke Daltonkenmerken (zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerken) en de manier waarop ze in onze onderbouwgroepen gerealiseerd worden heb ik een aantal mogelijke verbeterpunten op papier gezet.
Daarnaast heb ik mij verdiept in hoe andere scholen omgaan met de overgang van groep 2 naar groep 3. Hebben zij criteria op papier en welke instrumenten gebruiken zij om de ontwikkeling van een kind te kunnen volgen en hoe stellen zij vast of een kind toe is aan groep 3?
Tijdens het onderzoek kwam ik erachter, dat iedere school hier op zijn eigen wijze mee om gaat. De ene school heeft wel doublurecriteria op papier, de ander niet. Er zijn ook scholen die een heel protocol voor doublure hebben. Als je kijkt naar onze doublurecriteria, dan zouden deze in mijn ogen beter op papier gezet kunnen worden.
Door te werken aan dit meesterstuk heb ik veel geleerd over de manieren waarop men tegen de onderbouw van het basisonderwijs aan kijkt. Er zijn verschillende meningen over, maar welke nu de juiste is, daar is men niet eenduidig over.
Ik heb kritisch gekeken naar onze groep 2 en groep 3 en ik denk dat we met de juiste veranderingen de overgang van groep 2 naar groep 3 minder ingrijpend kunnen maken.

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2010
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk