De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een ‘Ketting-­‐Reactie’

Onderzoeksrapportage over het verbeteren van het taakgerichte gedrag in groepsactiviteiten bij zml-­‐leerlingen

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Een ‘Ketting-­‐Reactie’

Onderzoeksrapportage over het verbeteren van het taakgerichte gedrag in groepsactiviteiten bij zml-­‐leerlingen

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Veenman, Lem, Roelofs & Nijssen (1993) zeggen dat te spreken valt van toenemende taakgerichtheid wanneer de betrokkenheid van leerlingen steeds groter wordt en als gevolg daarvan zich beter kunnen richten op leertaken. In groep 3N van Het Kasteel te Breda liep men tegen het probleem aan dat tijdens groepsactiviteiten deze taakgerichtheid niet optimaal was. Het ontstaan van dit specifieke onderwerp komt voort vanuit een schoolbrede vraag van Het Kasteel. Zij zijn op zoek naar een doorgaande lijn op het gebied van leer- en werkgedrag. Taakgerichtheid is daar een onderdeel van en daar is binnen dit onderzoek en vanuit de vraag van de onderzoeksgroep heel bewust op ingegaan.
Timmers-Huygens (2005) benadrukt dat men de wereld om hen heen ordent en hierbij verschillende fasen doorloopt. Naar aanleiding van literatuuronderzoek kan worden geconcludeerd dat de leerlingen van groep 3N zich bevinden in de fase van de lichaamsgebonden ervaringsordening en ten dele in de associatieve ervaringsordening. Daarnaast kwam binnen de factor omgeving het bieden van een duidelijke structuur aan de hand van ondersteunende pictogrammen als belangrijk naar voren. Dit heeft ertoe geleid dat als innovatieve oplossing is gekozen voor een lichaamsgebonden praatketting met visuele ondersteuning op het digibord, waarbij de leerkracht een grote rol vervult. De praatketting zorgt, binnen de veilige omgeving, voor structuur en biedt duidelijkheid in regels en afspraken binnen een groepsactiviteit.
Het taakgerichte gedrag van de leerlingen in groep 3N is met behulp van een observatieformulier en een leerlingvolgsysteem in kaart gebracht. De metingen hebben voorafgaand aan en na afloop van de inzet van de innovatieve oplossing plaatsgevonden. Resultaten hebben uitgewezen dat het taakgerichte gedrag in zekere mate is toegenomen. De conclusie is getrokken dat de innovatieve oplossing binnen groep 3N een positieve invloed heeft gehad op het taakgerichte gedrag. Vervolgonderzoek zou moeten uitwijzen of de vooruitgang ook verklaard zou kunnen worden door eventuele andere factoren.


Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingPABO Academie voor Pedagogisch Onderwijs
PartnerSO Het kasteel
Datum2017-05-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk