De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Beslagen ten ijs: Werkvaardigheden in het Voortgezet Speciaal Onderwijs

Open access

Beslagen ten ijs: Werkvaardigheden in het Voortgezet Speciaal Onderwijs

Open access

Samenvatting

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van RENN4 De Atlas. RENN4 De Atlas, locatie Emmen Voortgezet Speciaal Onderwijs, verzorgt onderwijs voor jongeren in de leeftijdscategorie van 12 tot en met 20 jaar. De school telt 119 leerlingen van wie 60 leerlingen jaarlijks stage lopen in verschillende sectoren. Op RENN4 De Atlas zitten jongeren met een lichamelijke handicap, chronische ziekte of een gedragsstoornis.
Het doel van het onderzoek is om inzicht te bieden in de mate waarin de zeven categorieën van het werkvaardighedenspel, door leerlingen van RENN4 De Atlas aansluiten op de vaardigheden die belangrijk worden gevonden op de arbeidsmarkt. Met deze wetenschap kan geconcludeerd worden of er een goede aansluiting bestaat tussen wat de leerlingen leren op school en wat van hen verwacht wordt op de arbeidsmarkt. Op basis van de resultaten van het onderzoek wordt er een advies gegeven om de aansluiting te verbeteren.
Om dit te weten te komen, zijn de stagebegeleiders, van de stagebedrijven waar de leerlingen van RENN4 De Atlas stage lopen, gevraagd om aan te geven welke werkvaardigheden van RENN4 zij belangrijk vinden.
In het onderzoek staat de volgende vraag centraal: “In welke mate komen de werkvaardigheden die aangeleerd worden op RENN4 De Atlas overeen met de vaardigheden die op de arbeidsmarkt belangrijk zijn?”
Om dit te onderzoeken is er een literatuuronderzoek gedaan naar de doelgroep, de Wet kwaliteit VSO, de onderwijsvorm van RENN4, het werkvaardighedenspel, verwachtingen vanuit de arbeidsmarkt en aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Op basis van deze zoektocht is er een vragenlijst ontwikkeld die door 61 respondenten is ingevuld. Waarin bedrijven aangeven in welke mate zij bepaalde vaardigheden van het werkvaardighedenspel belangrijk achten voor de werkzaamheden binnen hun organisatie. In dit onderzoek wordt de arbeidsmarkt vertegenwoordigd door de stagebegeleiders van stagebedrijven waar de leerlingen van RENN4 De Atlas stage lopen.
De respondenten van alle onderzochte sectoren (techniek, groen, detailhandel, horeca en zorg en welzijn) geven aan dat de categorieën punctualiteit, samenwerken, proactieve werkhouding, communiceren, verantwoordelijkheid, werkplek en inzicht die worden aangeleerd op RENN De Atlas belangrijk zijn. Er is één significant verschil gevonden tussen het construct punctualiteit en de sector horeca. Uit de verschilanalyse komt naar voren dat de sector horeca het construct punctualiteit het belangrijkst vindt. Verder komt uit de correlatie analyse naar voren dat er veel positieve samenhang is tussen de verschillende constructen van de werkvaardigheden. Een aanbeveling is om de constructs die samenhangen, meer onder de aandacht te brengen, door gebruik te maken van het werkvaardighedenspel, speelmethode 3. Hierdoor kunnen de docenten de leerlingen beter voorbereiden op de arbeidsmarkt.
Verder wordt er een aanbeveling gedaan voor een vervolg onderzoek. In het onderzoek kan er verder worden geïnventariseerd naar de vaardigheden van de toekomst. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat de organisaties belangrijk vinden dat leerlingen creatief moeten denken, thuis moeten kunnen werken en ict-basisvaardigheden moeten kunnen beheersen. Deze vaardigheden worden ook wel 21e eeuwse vaardigheden of 21st century skills genoemd. De 21st century skills zijn belangrijk om

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2017-04-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk