De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Melkveehouderij in veenweidegebieden met hogere waterstanden

Melkveehouderij in veenweidegebieden met hogere waterstanden

Samenvatting

Poster en begeleidende audio uit de guided tour van het Open Atelier van CoE Groen op 7 december 2023 over het project Melkveehouderij in veenweidegebieden met hogere waterstanden. In Nederlandse veengebieden wordt vooral aan melkveehouderij gedaan. Maar er is een probleem door het wegpompen van water uit het veen zakt de bodem en daarbij komen ook nog eens schadelijke broeikasgassen vrij. Wat zijn de gevolgen van hogere waterpeilen voor de bodem? Het grazen van dieren, grasgroei, het wegspoelen van voedingsstoffen, de gezondheid van de dieren en wat kost het de melkveehouder? Voor een succesvolle overgang is het cruciaal dat melkveehouders weten hoe ze afhankelijk van het type veen hun bedrijfsvoering moeten aanpassen aan hogere grondwaterstanden. De plannen van het project zijn erop gericht om in een samenwerking met die hogere waterstanden om te gaan, kennis te delen en verbinden, metingen te doen in praktijkgebieden, de effecten op bedrijfsvoering door te rekenen en bouwstenen te bedenken voor de toekomst.

Toon meer
OrganisatieVan Hall Larenstein
LectoraatSustainable Dairy Farming
Datum2023-12-07
TypeConferentiebijdrage
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk