De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Kennis voor verdienvermogen

cash naar de kringloop

Samenvatting

Poster en begeleidende audio uit de guided tour van het Open Atelier van CoE Groen op 7 december 2023 over het project Kennis voor Verdienvermogen: Cash naar de Kringloop. In dit project wordt gezocht naar kritische succesfactoren voor verdienvermogen van kringlooplandbouw en berekenen we de impact daarvan op het verdienvermogen. Ten eerste wordt gekeken in het agrarisch bedrijf naar wat boeren en tuinders zelf kunnen doen om hun businessmodel te versterken. Ten tweede wordt gekeken vanuit het perspectief van de keten, en dan met name de rol van de zakelijke dienstverlening. En ten derde wordt gekeken vanuit een gebiedsbenadering. Het project combineert kwalitatieve en kwantitatieve methoden. Het kwalitatieve deel van het onderzoek gaat over de verkenning van en het experimenteren met kritische succesfactoren voor verdienvermogen. Het kwantitatieve deel berekent de invloed van (combinaties van) verschillende kritische succesfactoren voor verdienvermogen.

Toon meer
OrganisatieHAS Green Academy
LectoraatNieuwe Business Modellen voor Landbouw- en Voedseltransitie
Datum2023-12-07
TypeConferentiebijdrage
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk