De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Taalontwikkeling: mijlpalen en alarmsignalen

Taalontwikkeling: mijlpalen en alarmsignalen

Samenvatting

Spraak-,taalproblemen zijn de meest voorkomende ontwikkelingsproblemen bij jonge kinderen. De prevalentie van taalontwikkelingsstoornis (TOS) wordt geschat op 7% en van taalachterstanden oplopend tot 19% van de kinderen. Het signaleren van kinderen met problemen in de spraak-,taalontwikkeling gebeurt op verschillende plaatsen binnen zorg en onderwijs en met verschillende instrumenten. Binnen de ELS-studie (Early Language Screening) ontwikkelen we een signaleringsinstrument (ELS-NL) waarmee de spraak-, taalontwikkeling van kinderen van 1 tot 6 jaar op een uniforme manier gemeten kan worden.We zijn gestart met het definiëren van spraak-,taalontwikkeling. Binnen deze definitie werden vervolgens items verzameld vanuit rode vlaggen in de spraak-,taalontwikkeling en vanuit bestaande signaleringsinstrumenten. De items zijn geformuleerd als ja/nee vraag en bevatten indien mogelijk een voorbeeld. We hebben ouders van kinderen van 1 tot 6 jaar gerekruteerd via peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, scholen en consultatiebureaus. Tijdens een telefoongesprek van ongeveer 15 minuten hebben de deelnemende ouders vragen over de taalontwikkeling van hun kind beantwoord. De selectie van de definitieve items voor het signaleringsinstrument vond plaats op basis van gebruikerservaring en met behulp van non-parametrische item response theory (IRT).Het sample (n=1231) representeert de totale populatie met een evenwichtige verdeling op geslacht en leeftijd en een representatieve verdeling over geboortegewicht en zwangerschapsduur. Gebruikerservaring levert exclusie van 5 items op, omdat deze items voor ouders onvoldoende duidelijk waren. De IRT analyse levert een set van 26 items op die samen één schaal vormen. De definitieve set items kan spraak-,taalontwikkeling meten en kan in de toekomst bijdragen aan de gezamenlijke taak van zorg en onderwijs om problemen in de spraak-,taalontwikkeling te signaleren. Tijdens deze lezing wordt de ontwikkeling van de Early Language Screening – Nederland (ELS-NL) besproken en de voorlopige lijst gepresenteerd.

Toon meer
OrganisatieHanzehogeschool Groningen
Datum2016-12-01
TypeConferentiebijdrage
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk