De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Sluit ouderen met cognitieve problemen niet uit voor GRZ revalidatie

Sluit ouderen met cognitieve problemen niet uit voor GRZ revalidatie

Samenvatting

Binnen de richtlijnen rondom de huidige triage voor de GRZ zouden cliënten met cognitieve problemen, zoals dementie, strikt genomen uitgesloten dienen te worden voor de GRZ. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mensen met dementie succesvol kunnen revalideren en een verbetering laten zien in het fysiek functioneren (Mitchell, 2016).Binnen revalidatiecentrum de Boshof van Icare is verkennend onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en randvoorwaarden voor revalidatie voor mensen met cognitieve problemen. De resultaten van dit onderzoek lijken aan te tonen deze doelgroep succesvol kan revalideren, maar dat de revalidatiesetting van de GRZ voor mensen met cognitieve problemen niet altijd afdoende is. De doelgroep heeft meer, intensievere en aangepaste zorgbegeleiding nodig. Structuur, toezicht en een veilige omgeving zijn belangrijk. Tevens laat het onderzoek zien dat het sociaal netwerk van de cliënt in de vorm van aanwezigheid van partner en hulp van familie en/of buren een belangrijke factor speelt in het kunnen terugkeren naar de thuissituatie na de revalidatieperiode. De aanwezigheid van een sociaal netwerk lijkt voorwaardenscheppend voor succesvolle revalidatie voor mensen met cognitieve problemen.Het onderzoek roept verschillende vragen op:- Welke factoren moeten worden toegevoegd in de triage om mensen met cognitieve problematiek in de GRZ te laten doorstromen?- Welke aanpassingen zijn nodig op de GRZ afdeling; Kunnen mensen met cognitieve problemen revalideren op de ‘gewone’ GRZ? Hoe bijvoorbeeld om te gaan met vrijheidsbeperkende middelen? Moet het personeel extra worden opgeleid?- Hoe en in welke mate dient het sociaal netwerk betrokken worden tijdens de revalidatieperiode?- Moeten er extra financiele middelen komen voor de revalidatie van mensen met cognitieve problemen? Bijvoorbeeld een aparte DBC?

Toon meer
OrganisatieHanze
Datum2017-01-27
TypeConferentiebijdrage
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk