De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het gras is altijd groener aan de andere kant van de dijk : een onderzoek naar de effecten van eenzijdige dijkbegrazing in vergelijking met andere beheervormen op dijken en een studie naar de mogelijkheden een pilot ‘integrale dijkbegrazing met grote grazers’ te realiseren

Rechten: Wageningen University & Research

Het gras is altijd groener aan de andere kant van de dijk : een onderzoek naar de effecten van eenzijdige dijkbegrazing in vergelijking met andere beheervormen op dijken en een studie naar de mogelijkheden een pilot ‘integrale dijkbegrazing met grote grazers’ te realiseren

Rechten: Wageningen University & Research

Samenvatting

Waterschappen hebben slechte ervaringen met dijkbegrazing. Dijken werden in het verleden veelal door jongvee en melkvee begraasd met hoge begrazingsdruk, waardoor de vegetatiemat erg beschadigd werd. Over de effecten van integrale ‘natuurlijke’ dijkbegrazing, in lage dichtheden, zijn echter geen resultaten bekend. In Beuningen is in 1995 een pilot gestart waarbij de buitendijk wordt meebegraasd (seizoensbegrazing) door een natuurlijke kudde. Dit is echter niet geheel te vergelijken met integrale dijkbegrazing, doordat de betreding van de dijk wellicht anders is. Gemeente Den Bosch heeft in 2010 een gebied (binnendijks) aangekocht in de Ertveldpolder, dit gebied zal waarschijnlijk beheerd worden door FREE Nature, die ook een ander deel van dit gebied beheerd (buitendijks). Het huidig begraasde gebied en het nieuw aangekochte gebied worden gescheiden door een regionale waterkering. Zowel gemeente Den Bosch als FREE Nature willen deze gebieden met elkaar verbinden door middel van integrale dijkbegrazing.

Toon meer
OrganisatieVan Hall Larenstein
AfdelingBos en natuurbeheer
Jaar2011
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk