De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit onderzoek staat de jeugd in de leeftijd van zes tot twintig jaar centraal, jeugd met een lichamelijke beperking en/of sportblessure. Doel van dit onderzoek is de NeVoBo mogelijkheden aan te reiken om meer jeugd aan het zitvolleybal te binden. Om dit doel
te bereiken is middels een desk- en fieldresearch onderzocht wat de NeVoBo te bieden heeft en zou moeten bieden om jeugd aan het zitvolleybal te binden. Tevens worden ervaringen en ideeën uit het werkveld (onderwijs, revalidatie, verenigingen etc.) weergegeven. In deze samenvatting worden de hoofdlijnen weergegeven van de voornaamste uitkomsten van dit onderzoek.
Om zitvolleybal te spelen heb je een goede bovenste extremiteit en rompstabiliteit nodig. Uiteindelijk is de xwil' bepalend voor het wel of niet beoefenen van een sport. In dit geval, de keuze voor het zitvolleybal. Voor jeugd met een beperking is sporten niet
vanzelfsprekend. Jeugd met een beperking krijgt te maken met extra fysieke, organisatorische en mentale barrières. Zo kunnen financiële middelen ontbreken, er is een gebrek aan deskundige leiding en het vervoer van en naar de sportaccommodatie is een probleem. Daarnaast spelen persoonlijke factoren zoals het sneller vermoeid raken,
een grotere kans op blessures en de acceptatie van de beperking een belangrijke negatieve rol bij de keuze om wel of niet te gaan sporten. De jeugd zal als eerste de stap moeten maken naar het aangepast sporten. Acceptatie dat het staand volleybal niet meer reëel is en dat zitvolleybal een goed alternatief is.
Zitvolleybal is een snel en krachtig spel waarbij lichamelijk en geestelijk gehandicapten niet bij elkaar in één team geplaatst moeten worden. Hierdoor blijft het zitvolleybal voor beide partijen haalbaar en flitsend. Mensen met een lichamelijke beperking hechten veel waarde aan de mening van de (para)medici door wie ze behandeld worden. Ze vinden het belangrijk om advies van (para)medici op te volgen. Om meer jeugd aan het zitvolleybal te binden moeten deze (para)medici een positief beeld van zitvolleybal krijgen en de cliënten met zitvolleybal in aanraking brengen.
Waarom zou iemand wel of niet gaan zitvolleyballen, de eerste stap die gemaakt moet worden is mensen bekend maken met het zitvolleybal. Als mensen zitvolleybal zien zijn ze meestal enthousiast. Bij een eerste kennismaking is het belangrijk dat de jeugd zich
op zijn/haar gemak voelt. Dit kan op school of binnen het revalidatie centrum zijn, maar ook tijdens activiteiten waar andere familieleden betrokken zijn. Kinderen met een lichamelijke beperking bevinden zich in het speciaal onderwijs, maar potentiële zitvolleyballers bevinden zich ook in het reguliere onderwijs zitten. Om ook deze kinderen te bereiken zou gebruik gemaakt moeten worden van ambulante begeleiding en de Regionale Expertise Centra (REC). Maar ook door de organisatie van clinics op reguliere
basisscholen kan de NeVoBo kinderen met een lichamelijke beperking spotten. Spotten om vervolgens persoonlijk contact te onderhouden en jeugd uit te nodigen om vrijblijvend kennis te maken met het zitvolleybal bij de vereniging. Schooltoernooien zijn ook erg geschikt om de potentiële doelgroep, maar ook evt. hun broertjes, zusjes en vriendjes met zitvolleybal in aanraking te laten komen. Waarom kan er eigenlijk geen zitvolleybal gespeeld worden op het schoolplein? Kinderen met een beperking zijn erg bedreven om een speelterrein te verleggen naar plekken waar ze wel mee kunnen doen.
De NeVoBo zal ook gedrevenheid moeten tonen en kinderen ondersteunen om materialen en een toegankelijke zitvolleybalvorm te ontwikkelen om (op het schoolplein) zitvolleybal te spelen met kinderen uit de buurt. Bij zitvolleybal wordt de gelijkheid tussen sporters onderling, niet-gehandicapt én gehandicapt geaccentueerd. De NeVoBo
zal op zoek moeten gaan naar bijzondere mogelijkheden om het zitvolleybalspel overal toegankelijk te maken.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingHuman Movement & Sports
Jaar2007
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk